JONES LANG LASALLE

fusie Jones Lang Wootton en LaSalle

fusie Jones Lang Wootton en LaSalle

Persbericht

Fusie creëert leidende firma in mondiale vastgoed services en Investment Management.

JONES LANG WOOTTON EN LASALLE PARTNERS

VOLTOOIEN FUSIE

Nieuwe fondscode NewYork Stock Exchange (NYSE) is JLL

Chicago en Londen, 12 maart 1999 - LaSalle Partners Incorporated en Jones Lang Wootton hebben vandaag bekend gemaakt definitief te zijn gefuseerd. De bekendmaking volgt op de formele goedkeuring van de fusie door de aandeelhouders van LaSalle. In verband met deze fusie heeft LaSalle Partners zijn naam veranderd in Jones Lang LaSalle Incorporated, en zijn beurscode op de New York Stock Exchange gewijzigd in 'JLL'. Jones Lang LaSalle is wereldwijd toonaangevend op het gebied van volledig geïntegreerde diensten en investment management op het gebied van onroerend goed, met meer dan 63,2 miljoen vierkante meter aan kantoor-, detailhandels- en bedrijfsruimte, en $ 20,5 miljard (_f 12,6 miljard) aan beheerd vermogen. De gefuseerde onderneming is actief in 96 vooraanstaande markten in 34 landen in vijf continenten.
LaSalle heeft 14,3 miljoen gewone aandelen uitgegeven, ter waarde van in totaal $ 504 miljoen) (_f 302 miljoen) op basis van de slotkoers op de New York Stock Exchange van gisteren, en betaalt daarnaast $ 6,2 miljoen (_f 4 miljoen) in cash voor de overname van de activiteiten op het gebied van onroerend-goedmanagement en vermogensbeheer, adviesdiensten en andere
onroerend-goedactiviteiten die uitgevoerd worden door een reeks maatschappen en naamloze vennootschappen van Jones Lang Wootton in Europa, Azië, Australië, Noord-Amerika en Nieuw-Zeeland. Ongeveer
12,5 miljoen aandelen gaan over in handen van de aandeelhouders van Jones Lang Wootton in het kader van een aandelenruil, en 1,8 miljoen aandelen worden ondergebracht in een stichting en zullen gedurende een periode van twee jaar worden verspreid onder een geselecteerde groep medewerkers van de onderdelen van Jones Lang Wootton. De uitgifte van de aandelen is geheel conform de Amerikaanse SEC-regelgeving. De aandeelhouders van Jones Lang LaSalle mogen de aandelen het eerste jaar niet verkopen.

Jones Lang LaSalle levert lokaal, regionaal en internationaal een breed scala alomvattende en geïntegreerde diensten aan eigenaren, gebruikers en beleggers. De geleverde diensten vallen uiteen in drie kernsegmenten: Financial and Corporate Services, Investment Management, en Leasing en Management Services.
De wereldwijde activiteiten van Jones Lang LaSalle op het gebied van investment management, die in het vervolg worden uitgevoerd onder de naam LaSalle Investment Management, vormen één van de grootste volledig gediversifieerde bedrijven ter wereld op het gebied van investment management in onroerend goed. Deze activiteiten omvatten alle activiteiten van LaSalle op het gebied van investment management, met inbegrip van particulier vermogen, Amerikaanse en Europese effecten in onroerend goed alsmede de vanuit Londen bestuurde activiteiten van CIN/LaSalle en de fund-managementactiviteiten van Jones Lang Wootton. ~Dankzij de evenwichtige combinatie van vaardigheden in wereldwijde diensten op het gebied van investment management en onroerend goed kan Jones Lang LaSalle zowel lokale als internationale klanten wereldwijd één adres bieden voor hun uiteenlopende en toenemende wensen op het gebied van onroerend goed,~ zegt Stuart L. Scott, Chairman en Chief Executive Officer van Jones Lang LaSalle. ~Deze fusie combineert de kracht van Jones Lang Wootton in Europa en de Azië/Pacific-regio met de diepgang in Noord-Amerika en de leidende positie in investment management van LaSalle. Hierdoor zullen we als geen ander overal en altijd kunnen voldoen aan de vraag van onze cliënten.

~NOOT voor de REDACTIE: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Magnes Welsh, Chicago, +1 (312) 228-2471
Allyson Andrews, Londen, +44 (171) 399-5616
Dit persbericht bevat nog drie bijlagen die u hierachter aantreft.

bijlage 1
FUSIE JONES LANG LASALLE -

De firma introduceert zijn Global Services Management-organisatie, een bedrijf dat uniek is in de onroerend goed branche. Deze groep van ervaren senior professionals moet erop toezien dat cliënten in elke regio dezelfde service van hoge kwaliteit krijgen die ze tot nog toe gewend waren van de beide organisaties. ~Global Services Management zal er alles aan doen om de best practices op alle terreinen van onze wijdverspreide activiteiten te ontwikkelen en verder te verbeteren zodat de belangen van onze cliënten altijd optimaal behartigd zullen worden,~ zegt Christopher A. Peacock, President en Deputy Chief Executive Officer van Jones Lang LaSalle. De heer Scott was tot nog toe Chairman en Chief Executive Officer van LaSalle, en de heer Peacock was International Chief Executive Officer van Jones Lang Wootton. Eveneens eerder aangekondigd is de benoeming van Michael J. Smith, voorheen International Chairman van Jones Lang Wootton, tot Deputy Chairman van Jones Lang LaSalle, en van William E. Sullivan, voorheen Chief Financial Officer van LaSalle Partners, die dezelfde functie zal uitvoeren bij Jones Lang LaSalle.
Vanuit LaSalle Partners nemen de volgende personen de leiding op zich van hoofdactiviteiten bij Jones Lang LaSalle: Robert C. Spoerri, voorheen President en Chief Operating Officer van LaSalle Partners, wordt Chief Executive Officer voor de regio Noord-, Midden- en Zuid-Amerika; Daniel W. Cummings en Lynn C. Thurber worden Co-Chief Executive Officers van LaSalle Investment Management; M. G. Rose, voorheen President van de Tenant Representation Division van LaSalle Partners, wordt Chief Executive Officer van Global Services Management; Earl E. Webb, voorheen Managing Director van de Investment Banking Division van LaSalle, wordt Chief Executive Officer van North American Financial and Corporate Services; John G. Minks, voorheen Managing Director van de Client Services Division van LaSalle, wordt Managing Director van Global Client Services.
De volgende voormalige vennoten van Jones Lang Wootton gaan leiding geven aan hoofdactiviteiten van Jones Lang LaSalle: Robert S. Orr wordt Chief Executive Officer voor Europa; Peter J. Mantle wordt Managing Director England; Gerald A. Kipling wordt Chief Executive Officer voor Azië; Christopher M. G. Brown wordt Chairman voor Azië; Kenneth Winterschladen wordt Chief Executive Officer voor Australië en Nieuw Zeeland; Peter Barge wordt Chief Executive Officer van International Hotels; en Denis Kavanagh, voorheen Chairman van International Corporate Real Estate Services, wordt Chairman van Global Services Management.

Al deze functionarissen, behalve de heren Cummings en Kavanagh, zijn tevens lid van het Management Executive Committee van de firma; dit bestuurslichaam van topfunctionarissen, dat buiten de Raad van Bestuur staat en wordt voorgezeten door de heer Peacock, heeft tot taak bedrijfsplannen en strategische aanbevelingen op te stellen voor het management.
De Raad van Bestuur van Jones Lang LaSalle wordt gevormd door acht executive en zes non-executive directeuren. De nieuwe directeuren, naast de heren Peacock en Smith, zijn Henri-Claude de Bettignies, Professor aan INSEAD in Parijs; Derek A Higgs, Chairman van Prudential Portfolio Managers in Londen; Peter H. T. Lee, Chairman
- Hong Kong voor Jones Lang LaSalle; David K. P. Li, Chairman en Chief Executive Officer van The Bank of East Asia in Hong Kong; en Clive J. Pickford, Chairman - European Region van Jones Lang LaSalle in Londen. Naast de heren Scott, Cummings, Rose en Spoerri blijven ook de volgende personen aan als directielid: Darryl Hartley-Leonard, voorheen Chief Executive Officer en Chief Operating Officer van Hyatt Hotels in Chicago; Thomas C. Theobald, Managing Director van William Blair Capital Partners in Chicago; en John R. Walter, gepensioneerd President en Chief Operating Officer van AT&T in Chicago.

bijlage 2
JONES LANG LASALLE -

De dagelijkse leiding van de Jones Lang LaSalle groep zal gevoerd worden vanuit Londen. Het formele hoofdkantoor van de holding blijft in Chicago, evenals het hoofdkantoor voor investment management. De vier regionale hoofdkantoren zullen gevestigd zijn in Chicago (voor Amerika), Londen (voor Europa), Hong Kong (voor Azië) en Sydney (voor Australië en Nieuw Zeeland). Op een pro forma basis bedroeg de gezamenlijke omzet over 1998 van Jones Lang Wootton en LaSalle Partners (inclusief de overname van COMPASS en de activiteiten voor particulieren van Lend Lease in de V.S., alsmede de daaraan verbonden bedrijven, alsof deze had plaatsgevonden op 1 januari 1997) ongeveer $ 848,3 miljoen (_f 506,3 miljoen). De regio's droegen als volgt bij aan deze omzet: Amerika 46, Europa 37, Azië 9, en Australië en Nieuw Zeeland 8. V¢¢r de fusie leverde Jones Lang Wootton een breed scala van advies-, transactie- en beheerservices op het gebied van onroerend goed ten behoeve van cliënten met een lokale, nationale en internationale presentie in zowel de particuliere als de publieke sector. De diensten van de firma hadden betrekking op uiteenlopende soorten commercieel onroerend goed, waaronder hotels, bedrijfsruimten, kantoren en winkelruimten. Jones Lang Wootton heeft in 1998 onroerend goed ter waarde van $ 18,6 miljard) (_f 11,1 miljard) gekocht en verkocht ten behoeve van beleggers en eigenaren/gebruikers. Daarnaast had de firma 6,2 miljoen vierkante meter commercieel vastgoed verhuurd en voor een waarde van $ 220 miljard (_f 131,4 miljard) getaxeerd. Het hoofdkantoor van Jones Lang Wootton was gevestigd in Londen, waar de firma in 1783 is opgericht. Jones Lang Wootton was een niet-beursgenoteerd bedrijf dat eigendom was van de vennoten en medewerkers. De firma had ongeveer 4.000 medewerkers in dienst in 32 landen in Europa, Azië, Noord-Amerika en Australië en Nieuw Zeeland.
LaSalle Partners van v¢¢r de fusie was een vooraanstaande, verticaal geïntegreerde en wereldwijd actieve dienstverlener op het gebied van onroerend goed. De firma leverde wereldwijd management services, corporate en financial services, en investment management services voor zowel de publieke als de particuliere sector en andere eigenaren van, en beleggers in onroerend goed. LaSalle Partners is opgericht in 1968 en had haar hoofdkantoor in Chicago. Het bedrijf was sinds juli 1997 aan de beurs genoteerd en voor 35 procent eigendom van het personeel. LaSalle Partners was de grootste maatschappij in de V.S. op het gebied van management services voor onroerend goed met ongeveer 37,2 miljoen vierkante meter aan activa in beheer. LaSalle Partners was ook wereldleider in investment management op het gebied van onroerend goed met een beheerd vermogen van $ 14,2 miljard (_f 8,5 miljard). Het bedrijf had ruim 2.200 medewerkers verspreid over 10 concernkantoren in de V.S., 10 kantoren buiten de V.S. en meer dan 700 property en satellite offices.

bijlage 3
JONES LANG LASALLE VOLTOOIT FUSIE

Uitspraken in dit persbericht over, onder andere, de toekomstige financiële resultaten en prestaties, successen, plannen en doelen dienen beschouwd te worden als prognoses zoals bedoeld in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Aan dergelijke uitspraken kleven zowel bekende als onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten, prestatie, successen, plannen en doelen van Jones Lang LaSalle wezenlijk kunnen afwijken van de uitkomsten die zijn verwoord dan wel verondersteld in dergelijke uitgesproken prognoses. Tot de factoren, die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten wezenlijk kunnen afwijken, behoren onder andere'Business,' 'Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations' en elders in het jaarverslag van LaSalle Partners of het formulier 10-K voor de jaren eindigend op 31 december 1998; in het onderdeel 'Risk Factors,' 'The Transactions', 'The Purchase Agreements,' 'JLW Management's Discussion and Analysis of Financial Conditional Results of Operations of the JLW Companies' en elders in de beschrijvingsbrief aan aandeelhouders van LaSalle Partners van 4 februari 1999; en in andere verslagen die zijn ingediend bij de Securities and Exchange Commission. Uitspraken gelden alleen voor de datum van dit persbericht. Jones Lang LaSalle wijst er uitdrukkelijk op dat het in geen enkel opzicht verplicht is of toezegt enige uitspraak over de toekomst in dit persbericht te actualiseren of te herzien in het licht van veranderde verwachtingen of resultaten van Jones Lang LaSalle, of welke verandering dan ook. Uitspraken in dit persbericht over partijen anders dan Jones Lang LaSalle zijn gebaseerd op verklaringen van dergelijke andere partijen.

Persbericht

JONES LANG LASALLE LANCEERT NIEUW CONCERNMERK

Chicago en Londen, 12 maart 1999 - Innovatie, wereldwijde dekking en integrale dienstverlening zijn de drie hoofdkenmerken van het nieuwe concernmerk dat vandaag is gelanceerd door Jones Lang LaSalle Incorporated (NYSE: JLL).
Het nieuwe merk van de onderneming werd gelanceerd tijdens de onroerend-goedconferentie en -beurs MIPIM in Frankrijk door Stuart L. Scott, Chairman en Chief Executive Officer van Jones Lang LaSalle, en Christopher A. Peacock, President en Deputy Chief Executive Officer. De bekendmaking van het nieuwe merk volgt op de formele voltooiing van de fusie van LaSalle Partners Incorporated en Jones Lang Wootton.
Het nieuwe merk van Jones Lang LaSalle toont het WorldMark-symbool van drie in elkaar grijpende ringen die symbool staan voor de wereldwijde dekking van de onderneming verspreid over 96 vooraanstaande markten in 34 landen. Het beeldmerk staat ook voor de eenheid van de twee gefuseerde bedrijven, de integratie van de diensten op het gebied van onroerend goed respectievelijk investment management, en de wil om blijvend toonaangevende producten en diensten te leveren. Het WorldMark-symbool is afgeleid van het wereldkaartsymbool dat een belangrijk onderdeel is van het logo van Jones Lang Wootton.
~We zijn uitgegaan van de wereldkaart van Jones Lang Wootton en van het logo van LaSalle. Op deze manier laat onze nieuwe identiteit zien dat twee sterke ondernemingen samengaan teneinde een professionele, scherp gerichte en toonaangevende partij in de markt voor onroerend goed te creëren,~ aldus de heer Scott. yns nieuwe merk bevat de essentiële kenmerken van de aparte persoonlijkheid van twee ondernemingen die met volle overtuiging lokaal, regionaal en mondiaal de belangen van onze klanten behartigen. ~Het andere belangrijke onderdeel van het nieuwe merk is de naam Jones Lang LaSalle, waarin de opgebouwde merkwaarde van de beide bekende en gerespecteerde bedrijven wordt behouden. Jones Lang Wootton is al twee eeuwen in brede kring bekend in het Verenigd Koninkrijk, en meer recentelijk ook in Europa, Noord-Amerika, Azië en Australasia, terwijl LaSalle Partners al meer dan drie decennia een vooraanstaande positie inneemt in Noord-Amerika. Øn een activiteit waarin relaties zo'n grote rol spelen, is ons merk, en de waarden waar het voor staat, één van onze waardevolste bezittingen. We denken dat ons nieuwe wereldmerk van grote waarde zal zijn bij de verwezenlijking van ons plan wereldwijd toonaangevend te worden in diensten en investment management op het gebied van onroerend goed,~ aldus de heer Scott.

Jones Lang LaSalle heeft ook twee nieuwe deelmerken gelanceerd. De activiteit investment management zal worden gevoerd onder de naam LaSalle Investment Management, voortbouwend op de expertise en de merkbekendheid van de naam LaSalle op dit gebied. De internationale hotelactiviteiten gaan, gelet op de mondiale reikwijdte en groeipotentie, verder onder de naam Jones Lang LaSalle Hotels. In beide deelmerken is het overkoepelende WorldMark-logo van de groep verwerkt.
De nieuwe concernidentiteit en de praktische uitvoering ervan zijn ontwikkeld door SamataMason Inc., een gediversifieerd marketing- en communicatiebureau gevestigd in Chicago, Vancouver en New York. Jones Lang LaSalle zal van 15 maart tot 15 april een door DDB Needham Worldwide ontwikkelde advertentiecampagne voeren in belangrijke algemeen zakelijke en gespecialiseerde bladen. Jones Lang LaSalle (NYSE: JLL) is wereldleider in diensten en investment management op het gebied van onroerend goed en is actief in 96 vooraanstaande markten in 34 landen in vijf continenten. Het bedrijf levert lokaal, regionaal en mondiaal over een breed front geïntegreerde expertise aan eigenaren, gebruikers en beleggers. De activiteiten zijn verdeeld over vier geografische regio's - Amerika, Europa, Azië en Australasia - en drie kernsegmenten: Financial and Corporate Services, Investment Management, en Leasing and Management Services. De activiteiten op het gebied van investment management, ondergebracht in LaSalle Investment Management, vormen één van de grootste en meest gediversifieerde firma's in investment management voor onroerend goed met een totaal beheerd vermogen van $ 20,5 miljard (_f 12,6 miljard). Jones Lang LaSalle wordt ook beschouwd als marktleider in management services voor onroerend goed met een portefeuille van meer dan 63,2 miljoen vierkante meter aan onroerend goed. De pro forma omzet over 1998 van Jones Lang LaSalle bedroeg ongeveer $ 848 miljoen (_f 506 miljoen) (f 1,7 miljard).

-------------------------------------------------------------------


-------------Noot voor de REDACTIE: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Magnes Welsh, Chicago, +1 (312) 228-2471
Allyson Andrews, Londen, +44 (171) 399-5616


12 mrt 99 12:59

Deel: ' Fusie Jones Lang Wootton en LaSalle '
Lees ook