Rode Kruis Vlaanderen

Persbericht

Fusie Klina-ziekenhuizen te Brasschaat: Rode Kruis brengt op 2 oktober
150 patiënten over naar nieuw ziekenhuis

Als één van de laatste fasen in de fusie van drie Klina-ziekenhuizen, zullen op zaterdag 2 oktober het St. Jozefziekenhuis in Kapellen en het St. Lucasziekenhuis in Ekeren overgebracht naar het nieuwe ziekenhuis in Brasschaat. Om alle patiënten in de beste omstandigheden over te brengen en de nodige zorgen te kunnen bieden, deed de directie van Klina een beroep op de ziekenwagendienst van Rode Kruis-Vlaanderen.

Het Rode Kruis zal niet minder dan 80 vrijwilligers inzetten ter ondersteuning van het ziekenhuispersoneel. Op die manier kan er rekening worden gehouden met de individuele medische eisen van elke patiënt. Vanzelfsprekend gaat er ook bijzondere aandacht naar de kritische patiënten van de dienst intensieve zorgen. Hiervoor wordt permanent overleg gepleegd met de ziekenhuisdirectie. Voor dag en dauw serveert de ziekenhuisdirectie een ontbijt voor alle vrijwilligers. Hier wordt iedereen nog een laatste keer geïnformeerd over het verdere verloop van de dag. In de voormiddag vervoeren rodekruisvrijwilligers met 15 ziekenwagens de patiënten uit Kapellen naar Brasschaat. Elke patiënt krijgt een begeleider van het Rode Kruis toegewezen die de zieke tot op zijn nieuwe kamer brengt. Na de middag staan de 15 ziekenwagens aan de voordeur van het St. Lucasziekenhuis in Ekeren en wordt dezelfde werkwijze herhaald.

De samenwerking tussen het Rode Kruis en de Klina-ziekenhuizen is niet nieuw want het Rode Kruis verzekert al jaren het niet-dringend ziekenvervoer tussen de verschillende campussen. Het Rode Kruis zal ook paraat staan bij het verhuizen van het Vesaliusziekenhuis waarmee de fusie wordt afgerond.

De media zijn uitgenodigd de overbrenging bij te wonen. Er is mogelijkheid tot interviews. gelieve uw aanwezigheid te melden bij mevr. Lutgarde Heyvaert, persverantwoordelijke Klina, tel. (03)651.50.00

Brussel, 28 september 1999

Voor meer informatie kan men zich wenden naar:
Luc Soetewey, tel. kantoor (03)230.45.30 of gsm (075)315.011 of Francois Verbesselt, tel. (03)888.79.06

Deel: ' Fusie Klina-ziekenhuizen te Brasschaat '
Lees ook