Gemeente HilversumNieuw kunstencentrum start op 1 september

De muziekschool VML en het Centrum voor Kunsteducatie GOCK gaan op 1 september samen in een nieuw centrum voor kunst en cultuur. Het centrum, waarvoor de gemeente jaarlijks 1 miljoen gulden beschikbaar stelt, gaat het aanbod vernieuwen en samenwerken met andere culturele instellingen. De beide instellingen en de gemeente Hilversum hebben een gezamenlijke oplossing gevonden voor de obstakels die een fusie tot nu toe in de weg stonden.

Sinds enkele jaren streeft de gemeente naar een fusie van VML en GOCK in een nieuw kunstencentrum. Dit om het aanbod van kunst en cultuur te verbeteren en te stimuleren dat meer wordt samengewerkt met andere culturele instellingen. Bovendien vormen het voortbestaan en de financiële positie van beide instellingen een voortdurende bron van zorg en discussie.

De voorgenomen fusie levert een nieuwe instelling op, gebaseerd op de bestaande VML-statuten. Een formele oprichting van een nieuwe stichting is derhalve niet nodig.

Op basis van de overeengekomen aanpak en de structurele subsidie van 1 miljoen gulden, zal het nieuwe kunstencentrum op korte termijn een bedrijfsplan opstellen. Over de hoofdlijnen van dit plan is inmiddels met beide besturen overeenstemming bereikt.

De subsidiëring van GOCK en VML als afzonderlijke instellingen wordt per 1 september 2001 beëindigd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Fusie leidt tot nieuw kunstencentrum in Hilversum '
Lees ook