Gemeente Tilburg

13-3-2003
Fusie Nederlands Textielmuseum en Regionaal Historisch Centrum Tilburg Partners in cultuur, bundeling van krachten

Het Nederlands Textielmuseum en het Regionaal Historisch Centrum Tilburg gaan samen. Deze bundeling van krachten biedt een aantal voordelen voor Tilburg. Door de fusie komen er op termijn in het voormalige Mommerscomplex aan de Goirkestraat het Nederlands Textielmuseum (NTM), het Regionaal Historisch Centrum Tilburg (RHCT) en een geheel nieuw stadsMuseum.
In juli vorig jaar gaf het college de opdracht onderzoek te doen naar de mogelijkheden van de versterking van de samenwerking tussen het NTM en het RHCT. Op basis van de resultaten van dit onderzoek heeft het college afgelopen maandag deze besluiten genomen.

Dit stadsMuseum wordt aangeduid als het 'actuele geheugen van Tilburg' en gaat in die hoedanigheid een rol vervullen in de stadspromotie, waar het de identiteit van de stad betreft. Door de vestiging van de drie culturele instellingen op één locatie kan optimaal gebruik worden gemaakt van elkaars specifieke kwaliteiten en bezoekersstromen. De organisaties kunnen nog meer gaan samenwerken op het gebied van educatie en het maken van tentoonstellingen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de grote (textiel-)kennis en informatie bij het archief. Het Textielmuseum haalde in 2002 meer dan 60.000 bezoekers. Het RHCT heeft de meest bezochte archiefwebsite van Nederland met 50.000 bezoekers.

Door het RHCT te verhuizen naar de Goirkestraat zal daar een extra impuls gegeven worden aan de stedelijke vernieuwing van Oud Noord. Op de locatie komt in het kader van het project 'Museum in Bedrijf' een nieuw entreegebouw (start bouw eind 2003/begin 2004) waarin een ontmoetings-punt komt voor het bedrijfsleven. Met de uitbreiding van een bedrijvenverzamelgebouw en Europese werkplaats voor textiel kan men straks spreken van een waar cultuurkwartier.

Het streven is om per 1 januari 2004 te fuseren. De nieuwe organisatie krijgt één directeur die het Textielmuseum, het Stadsmuseum en het Regionaal Historisch Centrum gaat aansturen. Vooruitlopend op de fusie zal nu al onderzoek gedaan worden voor de bouw van een archiefdepot onder het geplande nieuwe Entreegebouw. Bij het vrijkomen van de gebouwen van de Tilburgse Dans en Muziekschool in het Mommerscomplex ontstaat er ruimte voor verhuizing van studiezaal en kantoren van het RHCT. In het najaar zullen de nadere plannen aan het college worden voorgelegd.

In 2009 moeten de totale plannen gerealiseerd zijn. Dit is het jaar waarin Tilburg viert viert dat het 200 jaar stadsrechten kreeg. In het samenvoegen van beide instellingen ligt de historische kans om eindelijk een stadsMuseum op te richten, iets waarover al decennia lang gesproken wordt in Tilburg.

Deel: ' Fusie Nederlands Textielmuseum en Regionaal Historisch Centrum Tilburg '
Lees ook