Fusie Nutsspaarbank te Zierikzee en SNS bank Nederland een feit

De stichting Nutsspaarbank te Zierikzee en SNS bank Nederland N.V. hebben definitief tot een fusie besloten. Het samengaan van de beide banken zal, na afgifte van de vereiste vergunningen door DNB, met terugwerkende kracht per 1 januari 1999 worden geëffectueerd. Het op 29 december j.l. aangekondigde fusie-onderzoek is hiermede op succesvolle wijze afgerond.

De Nutsspaarbank zal onder de naam SNS bank Zeeland N.V. als zelfstandige regionale bank binnen de structuur van SNS bank Nederland worden opgenomen. De directie van SNS bank Zeeland N.V. zal worden gevoerd door mevrouw L.M.J. Sterenborg-Pinxt (voorzitter) en de heer A.J. Deurloo, die thans beide de directie vormen van de Nutsspaarbank Zierikzee. De fusie maakt het mogelijk dat de bank zich verder in de regio zal kunnen ontwikkelen.

Deel: ' Fusie Nutsspaarbank Zierikzee en SNS bank Nederland '
Lees ook