Euronext deelt mee - 27/06/2002

SIREF n.v. /INTERVEST OFFICES n.v. - SIREF n.v. - Fusie door omruiling Tijdelijke notering

SIREF n.v. /INTERVEST OFFICES n.v. - SIREF n.v. - Fusie door omruiling Tijdelijke notering Gewone aandelen ISIN codenummer : BE0003750644 SRW codenummer: 3750.64 Stock codenummer : SIR - FUSIE DOOR OMRUILING : Onder voorbehoud van de beslissingen door de BAV van 28.06.2002, waarin tot een fusie door opslorping van de vennootschap SIREF n.v. door Intervest Offices n.v. zal worden beslist , zal er vanaf maandag
01.07.2002 overgegaan worden tot de omruiling van de bestaande gewone aandelen SIREF in de verhouding van : - 2 gewone aandelen SIREF, cp. 4 tot en met 30 aangehecht voor 3 nieuwe gewone aandelen Intervest Offices, cp. 4 tot en met 30 aangehecht. - TIJDELIJKE NOTERING : Om de verhandeling van de breuken mogelijk te maken, zullen de aandelen SIREF, coupon nrs. 4 t/m 30 aangehecht, tijdelijk op de Eerste Markt van Euronext Brussel (Dubbele Fixing Groep A5) genoteerd blijven. Deze zullen vanaf 01.07.2002 vermeld worden in de Koerslijst met de vermelding Tijdelijke Notering (Effecten tot omruiling) tot op een nader te bepalen datum. De orders in het orderboek van NSC op 28.06.2002 zullen na beurs geannuleerd worden. Bijgevolg dienen de leden van de markt, op maandag 01.07.2002 vóór de opening van de markt, de nieuwe orders van hun klanten in te brengen. INTERVEST OFFICES n.v. - Bijkomende opneming Gewone aandelen ISIN codenummer : BE0003746600 SRW Codenummer : 3746.60 Stock codenummer : INTO (Ter aanvulling van het bericht verschenen in de Koerslijst van 25.06.2002 en onder voorbehoud van de B.A.V. van 28.06.2002). - OPNEMING vanaf
01.07.2002 Op de Eerste Markt Continu - Groep A2 : - van 167.076 nieuwe gewone aandelen, Nrs 12.576.673 tot en met 12.743.748cp. 4 tot en met 30 aangehecht, die uitgegeven zullen worden naar aanleiding van een kapitaalverhoging in het kader van de fusie door opslorping van de vennootschap SIREF. Bijgevolg zal vanaf 01.07.2002: - het aantal opgenomen effecten op de Eerste Markt van Euronext Brussels van 11.540.961 naar 11.708.037 gewone aandelen gebracht worden. - Kosten: De omruiling zal gratis gebeuren voor de houders tot en met 31-12-2002 bij de loketten van BBL. N.B.: De kosten die eventueel worden aangerekend door andere financiële tussenpersonen dan de hieronder vermelde instelling, bij wie aanvragen van omruiling zouden worden ingediend, zullen gedragen worden door de aandeelhouder. - Loketinstelling: BBL.

Bron: Euronext Brussels
Provider: Euronext Brussels

Zoekwoorden:

Deel: ' Fusie Siref en Intervest office door omruiling '
Lees ook