Kenniscentrum voor uiterlijke verzorging (KOC)

F u s i e t u s s e n P r o V o e t e n L O V e e n f e i t :
Samen sterk!

Voor de voetverzorgingsbranche gaat 6 april als een gedenkwaardige dag de geschiedenis in: op die datum stemden de leden van ProVoet en de Landelijke Organisatie Voetverzorging (LOV) tijdens een Algemene Ledenvergadering in met een fusie tussen beide organisaties. Het resultaat? Een sterke, professionele én daadkrachtige brancheorganisatie met het belang van de leden als voornaamste prioriteit.

'ProVoet, Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger / Pedicure': zo luidt de naam van de nieuwe brancheorganisatie. In deze nieuwe naam komen beide namen van de 'oude' organisatie terug, bijna symbolisch voor de krachtenbundeling. Ad van den Bemt, voorheen voorzitter van LOV en thans vice-voorzitter van de nieuwe brancheorganisatie, is zeer enthousiast over de fusie. "Deze stelt ons in staat om diverse doelstellingen te realiseren: het vergroten van de service naar de leden, werken aan de vakbekwaamheid van de voetverzorger cq. promotie van het vak én het vormen van een krachtiger, slagvaardige partij in onze relaties met derden. Bovendien wordt er nu al veel energie gestoken in certificering: de eerste contacten daartoe zijn al gelegd en er bestaan goede verwachtingen dat één en ander binnen een jaar gerealiseerd wordt."

Zoekwoorden:

Deel: ' Fusie tussen ProVoet en LOV voetverzorgers '
Lees ook