Gemeente Voorburg-Leidschendam


Fusie Tonegido en Wilhelmus van de baan

Persbericht: Leidschendam-Voorburg, 25 maart 2003
---

Voetbalclubs halen deadline gemeente niet;
fusie Tonegido en Wilhelmus van de baan

De gemeente Leidschendam-Voorburg zet een punt achter de gesprekken over een fusie tussen VSV Tonegido en VV Wilhelmus. Dit is het teleurstellende resultaat van langdurige fusiebesprekingen. De twee voetbalclubs zijn er niet in geslaagd er samen uit te komen, vóór de door de gemeente gestelde deadline.

Sinds 1998 bestonden er plannen om de voetbalverenigingen Tonegido en Wilhelmus met elkaar te laten fuseren. Het was de bedoeling dat de gefuseerde voetbalclub een accommodatie in het sportpark Westvliet zou krijgen volgens KNVB-normen. De KNVB heeft de fusievoorstellen altijd met overgave gesteund. De gemeenteraad van de voormalige gemeente Voorburg heeft hiertoe in december 2001 besloten. Het nieuwe college van de fusiegemeente Leidschendam-Voorburg heeft dit raadsbesluit als uitgangspunt genomen. In de periode hierna werd nagegaan of alle afspraken uit 2001 ook golden in de nieuwe gemeente. Daarnaast liep een onderzoek naar de financiële positie van de beide voetbalverenigingen gevolgd door een detailonderzoek bij Tonegido.

De gemeente heeft als procesbegeleider de fusie ondersteund. De twee voetbalverenigingen kwamen er helaas niet uit. Als uiterste deadline was de datum van 24 maart 2003 gesteld. Nu ook op deze datum partijen geen bereidheid tonen om tot een fusie te komen, is voor de gemeente het moment aangebroken een punt erachter te zetten.

Hoe nu verder
Nu de fusie van de baan is, zal met de beide verenigingen afzonderlijk overleg plaatsvinden. De huidige thuisbasis ligt in het toekomstige Park Sijtwende en beschikt slechts over drie velden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Communicatie, Eunice Kelly, telefoon (070) 300 9312,
pe.kelly@leidschendamvoorburg.nl of Marianne de Jonge, telefoon [(070) 300 9294, ma.de.jonge@leidschendamvoorburg.nl.

Disclaimer en colofon Gemeente Leidschendam-Voorburg 26.03.2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Fusie voetbalclubs Tonegido en Wilhelmus van de baan '
Lees ook