ROYAL NUMICO

General Nutrition fusieovereenkomst Royal Numico

Transactie van 2,5 miljard Amerikaanse dollar om te komen tot mondiaal toonaangevende onderneming op gebied van menselijke voeding

Nederlandse onderneming krijgt toegang tot snel groeiende Amerikaanse markt van voedingssupplementen; GNC krijgt toegang tot aanzienlijke onderzoekscapaciteit in voedingssector

ZOETERMEER (Nederland) en PITTSBURGH (V.S.), 7 juli /PRNewswire/ - Royal Numico N.V. (Amsterdam Stock Exchange: NUTV), een toonaangevende Europese producent en verkoper van gespecialiseerde voedingsproducten, en General Nutrition Companies, Inc. (Nasdaq: GNCI), dat in de Verenigde Staten een leidende positie heeft als producent van en handelaar in voedingssupplementen, maakten vandaag bekend dat ze een definitieve fusieovereenkomst hebben gesloten waarmee een mondiaal toonaangevende onderneming op het gebied van de menselijke voeding tot stand zal komen. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal Numico een overnamebod van 25 dollar per aandeel in contanten doen op alle uitstaande aandelen en opties (in totaal gaat het om ongeveer 75 miljoen aandelen) van GNC. Numico zal ook een schuldverbintenis aangaan voor ongeveer 760 miljoen dollar, waardoor voor de transactie als geheel een waarde van bij benadering 2,5 miljard dollar wordt bereikt.
De nieuwe combinatie zou een pro forma verkoopcijfer van ongeveer 3,0 miljard Amerikaanse dollar halen, op basis van de jaarrekeningen voor boekjaar 1998 van Numico en GNC, en zal over de hele wereld samen bijna 27.000 werknemers tellen. Numico verwacht dat de fusie zal resulteren in aanzienlijke stijging van de opbrengsten uit de ontwikkeling van nieuwe producten en is er bovendien van overtuigd - op basis van de momenteel beschikbare informatie - dat de transactie een onmiddellijk en gunstig effect zal hebben op de opbrengsten. In een gezamenlijke verklaring zegden J.C.T. van der Wielen, voorzitter en algemeen directeur van Numico, en William E. Watts, voorzitter en algemeen directeur van GNC het volgende. 'Door deze fusie komt de grootste onderneming ter wereld tot stand, die zich uitsluitend bezighoud met de menselijke voeding. De leidende positie van GNC in de Verenigde Staten voor het marktsegment van de voedingssupplementen wordt er nog door versterkt, en Numico komt in een positie waar het een leidende rol kan spelen in de markt van de voedingssupplementen mondiaal gezien. Dit is een markt waar eigen onderzoek gekoppeld aan deskundigheid op het vlak van marketing en merkenbeleid bepalend zal zijn voor de leiderspositie in de verschillende productcategorieën.' De twee directeurs somden nog enkele andere sterke punten op, waarin de beide ondernemingen elkaar aanvullen:

. De leidende positie van Numico op het gebied van het klinisch onderzoek van menselijke voeding betekent nog een versterking van de gerichtheid van GNC op wetenschappelijk gegronde consumentenproducten als belangrijk marktdifferentiërend element.

. De beproefde vaardigheid van GNC in het ontwikkelen en op de markt brengen van merkproducten in de V.S., biedt een 'crossover' potentieel voor de bestaande Europese productlijnen van Numico supplementen in Europa.

. De globale visie van Numico op de voedingsmiddelenmarkt zal de evolutie van GNC tot internationaal verkoper van voedingsproducten nog versnellen.

. De toonaangevende rol die GNC speelt in de marketing van voedingsmiddelen in de Verenigde Staten wordt mooi aangevuld door de sterke aanwezigheid van Numico op de markten en als distributeur in Europa en Azië.

M. van der Wielen zei: 'De Verenigde Staten vormen al geruime tijd een belangrijke opportuniteit voor Numico, maar we wilden ons enkel op deze markt begeven in het gezelschap van een partner die ons de nodige kritische massa kon verschaffen op het gebied van marketing, productie en merkbekendheid. GNC is de oplossing voor onze behoeften. Zij beschikken over de grootste productiefaciliteit voor voedingssupplementen in de Verenigde Staten. Het merk GNC geniet een ruime bekendheid en aanvaarding, en heeft het vertrouwen van een ruime doorsnee van de Amerikaanse consumenten. Bovendien bekleden zij een leidende positie in de gespecialiseerde kleinhandel in vitamine- en andere voedingssupplementen in de Verenigde Staten. We zijn dan ook erg verheugd over deze transactie. 'Naar de toekomst toe,' voegde hij toe, 'engageert Numico zich om de bestaande activiteiten van GNC te behouden en zelfs verder uit te breiden - ook voor wat het succesvolle gebruik van franchisecontracten betreft. Bovendien willen we gebruik gaan maken van de uitgebreide productiecapaciteit van GNC in South Carolina.' M. Watts zei: 'Wij geloven er sterk in dat deze fusie in het belang is van de aandeelhouders van GNC. De fusie weerspiegelt ook een opwindende nieuwe fase in de evolutie van onze onderneming. GNC heeft al het grootste aandeel in de Amerikaanse markt van de voedingssupplementen. Voortbouwend op onze leidende positie in de gespecialiseerde verkoop op dit vlak, hebben we een belangrijke strategische alliantie gesloten met Rite Aid om toegang te krijgen tot de massaverkoop, en we hebben bovendien pas een alliantie aangekondigd met 'drugstore.com', dat de toon aangeeft op het gebied van de elektronische handel in gezondheids- en voedingsproducten, om op die manier toegang te krijgen tot het snel groeiende elektronische verkoopkanaal. Voor GNC betekent deze overeenkomst een verdere versteviging van onze sterke positie in de markt van de voedingssupplementen, doordat we nu toegang krijgen tot voedingsonderzoek van wereldklasse, waaruit ongetwijfeld een aantal nieuwe producten van gedeponeerd handelsmerk zullen resulteren. 'Het is de bedrijfsstrategie die de drijfkracht vormt voor deze fusie, die beide partners de gelegenheid biedt om hun voordeel te doen met de wereldwijd stijgende vraag naar gezondheidsproducten,' ging M. Watts verder. 'Het huidige directieteam van GNC - dat de motor vormde voor de samengestelde stijging van de jaarlijkse verkoop met 21% tussen 1993 en 1998 - heeft zich geëngageerd om met onze nieuwe moedermaatschappij samen te werken om de penetratie van GNC in de voedingsmiddelenkleinhandel uit te breiden, en dit zowel in de Verenigde Staten als in de belangrijke buitenlandse markten.' William E. Watts, de voorzitter en algemeen directeur van GNC, en de hoogste directeurs van de onderneming hebben arbeidsovereenkomsten gesloten om ook na de fusie voor Numico te blijven werken. Daarnaast wordt ook verwacht dat M. Watts zal worden benoemd tot lid van de raad van bestuur van Numico. De raad van bestuur van GNC heeft het overnamebod en de fusie unaniem goedgekeurd, en heeft aanbevolen dat de GNC aandeelhouders op het bod zouden ingaan. Numico zal ten laatste op 12 juli 1999 van start gaan met een overnamebod op de GNC aandelen. Dit bod is afhankelijk van de vervulling van een aantal voorwaarden. Zo moet ten minste een meerderheid van de GNC aandelen worden aangeboden, op volledig verwaterde basis; ook is er de beoordeling volgens de Hart-Scott-Rodino Act (de Amerikaanse wet waarin de te volgen procedure voor een overnamebod is vastgelegd) en gelden ook de andere gebruikelijke voorwaarden. Aandelen die niet bij het overnamebod zelf worden verworven, worden later bij een 'second step merger' gekocht tegen de zelfde prijs per aandeel. J.P. Morgan & Co. Incorporated zal in de fusie de rol van 'dealer-manager' op zich nemen, en MacKenzie Partners zullen fungeren als 'information agent' voor het overnamebod. Financieel adviseur voor Numico in deze zaak was J.P. Morgan & Co. Incorporated. Morgan Stanley Dean Witter gaf advies aan GNC. De overname wordt gefinancierd door middel van een overbruggingskrediet dat Numico wil herfinancieren - althans gedeeltelijk - door een uitgifte van aandelen en door de uitgifte van achtergestelde converteerbare obligaties voor een totaal bedrag van ongeveer
1.050.000.000 euro.

Royal Numico N.V. (www.numico.com), met hoofdzetel in Zoetermeer (Nederland), is een holding van een groep toonaangevende ondernemingen in gespecialiseerde voedingsproducten, zoals Nutricia, Milupa en Cow & Gate. Numico concentreert zich in zijn activiteiten op de ontwikkeling, de vervaardiging en de verkoop van gespecialiseerde voedingsproducten gebaseerd op medische en wetenschappelijke concepten en met een hoge toegevoegde waarde. De onderneming ontplooit zijn activiteiten in meer dan veertig landen, waaronder belangrijke markten in Europa - onder meer Rusland; Turkije; de landen rond de Stille Oceaan, van China tot Nieuw-Zeeland. Numico had voor het boekjaar dat afliep op 31 december 1998 een netto verkoopcijfer van 1,6 miljard Amerikaanse dollar en bedrijfsinkomsten van 238 miljoen dollar.

General Nutrition Companies, Inc. (www.gnc.com), met hoofdzetel in Pittsburgh (Pennsylvania, V.S.) is de enige in heel de Verenigde Staten actieve verkoper van vitamine- en mineralensupplementen, sportvoeding en producten op basis van kruiden. De onderneming is ook een toonaangevend leverancier van producten voor persoonlijke verzorging, fitnessproducten en andere producten in verband met gezondheid. De producten van de onderneming worden verkocht via een netwerk van 4.203 winkels die werken onder de namen 'General Nutrition Center', 'Health & Diet Center' en 'GNC Live Well'. Van deze winkels zijn er 2.726 rechtstreeks eigendom van de onderneming, terwijl er
1.477 onder franchise werken. De winkels van de onderneming zijn te vinden in alle vijftig de staten van de V.S., maar ook op het eiland Puerto Rico en in 25 buitenlandse markten. Voor het boekjaar dat afliep op 6 februari 1999, haalde GNC een netto opbrengstcijfer van 1,42 miljard dollar, en een netto winst van ongeveer 91,0 miljoen dollar.

GNC + Numico = 'Mondiaal marktleiderschap'

. Door deze fusie komt de grootste onderneming ter wereld tot stand, die zich uitsluitend bezighoud met de menselijke voeding.

. Deze overeenkomst versterkt nog de leidende positie van GNC in de Verenigde Staten voor het marktsegment van de voedingssupplementen, en brengt Numico in een positie waar het een leidende rol kan spelen in de markt van de voedingssupplementen mondiaal gezien - het gaat om een markt waar eigen onderzoek gekoppeld aan deskundigheid op het vlak van marketing en merkenbeleid bepalend zal zijn voor de leiderspositie in de verschillende productcategorieën.

De ondernemingen

General Nutrition

Grootste in voedings-supplementen gespecialiseerde kleinhandels-onderneming in de Verenigde Staten - met 4.203 winkels in alle vijftig de staten en daarnaast nog in vijfentwintig buitenlandse markten.

Netto opbrengstcijfer voor boekjaar 1998: 1,42 miljard dollar

Naar schatting 13% van de binnen-landse (Amerikaanse) markt voor voedingssupplementen in handen.
Royal Numico

Toonaangevend fabrikant van gespecialiseerde voedings-producten. Activiteiten in meer dan veertig landen.

Netto verkoopcijfer voor 1998: 1,6 miljard dollar

Marktleider op het gebied van gespecialiseerde voedings-producten voor kinderen en voor mensen met speciale dieetbehoeften. Grootste fabrikant van voedings-supplementen in de Verenigde Staten (fabriek in Greenville, South Carolina).

Hoofdzetel in Pittsburgh (Pennsylvania, V.S.); opgericht in 1935 als handel in gezonde, natuurlijke voeding, gespecialiseerd in yoghurt.

Ondernemingswebsite: www.gnc.com

De transactie

General Nutrition

GNC aandeelhouders zullen per aandeel 25 dollar ontvangen - volledig in contanten. Het gaat om een premie van 31% over de gemiddelde koers van het aandeel voor de laatste dertig dagen.

De grootste transactie ooit in de sector van de voedings-supplementen in de Verenigde Staten.

Lost een probleem op dat voor GNC van het grootste belang was: hoe de onderneming toegang kon krijgen tot research van farmaceutische kwaliteit, om daarvan gebruik te kunnen maken bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Het potentieel voor de stijging van de aangroei van de opbrengsten tegen het jaar 2002 - resulterend uit de toegang tot de research van Numico - wordt geraamd op 10%

Het marktsegment

Consumenten
45% van de Amerikaanse volwassenen nemen vitaminen - en 86% van deze groep neemt elke dag of haast elke dag vitamines. (Packaged Facts onderzoek)

Het gebruik van supplementen ligt het hoogst in de leeftijdscategorie van 34-54 jaar - die groep omvat momenteel de 60 miljoen Amerikanen van de geboortegolfgeneratie ('baby boomers'). Fabrieken in meer dan vijftig landen over de hele wereld. Onderzoeks-faciliteiten in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Australië

Hoofdzetel in Zoetermeer (Nederland); opgericht in 1896 als producent van
flesvoeding.

Ondernemingswebsite: www.numico.com

Royal Numico

Numico betaalt 2,5 miljard dollar - met inbegrip van het aangaan van een schuldverbintenis ter waarde van ongeveer 760 miljoen dollar.

De grootste overname door Numico tot nog toe - versterkt de aanwezigheid van de onderneming in de markt van de voedings-supplementen met een factor tien.

Biedt op verschillende niveaus (gespecialiseerde kleinhandel, massaverkoop en elektronisch handelsverkeer) toegang tot het marktsegment van de voedings-supplementen in de Verenigde Staten. Op korte termijn zijn er de potentiële opbrengsten uit de verkoop van GNC producten en merken in Europa; op lange termijn zijn er de mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe producten in de Verenigde Staten en andere belangrijke markten.

De industrie
Het marktsegment van de voedings-supplementen groeit met 14% per jaar
- 8,9 miljard dollar binnenlandse verkoop (V.S.) in 1998, met een verwachte groei naar 16,6 miljard dollar tegen het jaar 2003.

De sterkste groei noteert men in het segment van de sportvoeding - maar ook het segment van de kruidenproducten steeg in 1998 met 17,9%. De typische GNC-klanten: een vrouw van 40 die koopt voor zichzelf en haar gezin en een man van 30 die sportvoedings-producten koopt als extra hulpmiddel bij fysieke inspanningen en sportactiviteiten.De massaverkoop van voedings-supplementen wordt belangrijker - voornamelijk de verkoop via 'drug stores' (44%) - de elektronische verkoop staat nog in de kinderschoenen - toenemende rol van farmaceutische bedrijven in deze markt verhoogt de behoefte aan onderzoek en ontwikkeling.

Dit persbericht bevat een aantal op de toekomst gerichte verklaringen ('forward-looking statements') zin de betekenis die aan deze term wordt gegeven in Section 27A van de Amerikaanse effectenwet (Securities Act) van 1933, en de latere amendementen van deze wet, en in Section 21E van de Amerikaanse wet op de beurshandel (Securities and Exchange Act) van 1934, en de latere amendementen van deze wet, en waartegen deze wetgeving een zekere bescherming zou moeten bieden. Dergelijke verklaringen moeten worden beschouwd als onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die bestaan in de activiteiten van de General Nutrition Corporation en meer algemeen in de sector waarin de onderneming actief is. Deze risico's en onzekerheden zouden tot gevolg kunnen hebben dat de feitelijke resultaten wezenlijk verschillen van de voorspelde. Een beschrijving van een aantal van deze risicofactoren of onzekerheden die tot een afwijking van de resultaten aanleiding zouden kunnen geven, is te vinden in de sectie 'Risks and Uncertainties in the Future' ('toekomstige risico's en onzekerheden') van Formulier 10-K, dat deel uitmaakt van het jaarverslag van de General Nutrition Corporation voor het boekjaar dat afliep op 6 februari 1999.

BRON Royal Numico N.V.

-0- 07/05/99

/CONTACTPERSOON: Klaas de Jong van Royal Numico, tel.: +31 79-353-9028, of via e-mail: klaas.dejong@numico.com; of voor de media: Edward Nebb, tel.: +1 212-445-8213; ofwel Bo Park, tel.: +1 212-445-8152, of via e-mail: bpark@bsmg.com; ofwel Lavine Surtani, +1 212-445-8262, of via e-mail: lsurtani@bsmg.com, allen van BSMG Worldwide, voor Royal Numico. Voor beleggers: Edwin J. Kozlowski, vice-voorzitter en financieel directeur van de General Nutrition Companies, tel.: +1 412-288-4661, of via e-mail: ed-kozlowski@gnc-hq.com; of voor de media: Gregory Miller, +1 917-653-7335, of via e-mail: gmiller@mdgpr.com; ofwel Barbara Eng, +1 212-626-6694, beiden van de Miller DeMartine Group, voor de General Nutrition Companies. /Website: https://www.gnc.com https://www.numico.com/ (GNCI)

07 jul 99 12:30

Deel: ' Fusieovereenkomst General Nutrition en Royal Numico '
Lees ook