Voedingscentrum
Future of food, Nederlands - Duits internetdebat 11 oktober

Waar moet het heen met de landbouw? Deze vraag staat centraal in een internetdebat dat vanaf 11 oktober plaatsvindt onder de naam Future of Food. Het debat waarin zowel organisaties als particulieren uitgenodigd worden hun mening te geven over de toekomst van de landbouw, is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en het Duitse Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL).

Tot 21 november staan in het Digitale Debat drie onderwerpen op de agenda, te weten: voedselveiligheid, dierenwelzijn en de boerderij van de toekomst. Elk thema wordt ingeleid met een workshop waarin deskundigen uit beide landen van gedachten zullen wisselen. Stellingen, vragen, dilemmas en standpunten, waarden en visies die uit de workshops voortkomen worden ingebracht in het debat. Wat het Digitale Debat naar boven wil halen zijn de wensen, zorgen en visies die in de maatschappij leven over de kwaliteit en veiligheid van ons voedsel en ideeën over de inrichting van de landbouw. Parallel aan het debat zal zowel in Nederland als in Duitsland een consumentenonderzoek plaatsvinden. De resultaten van deze enquêtes zullen samen met de uitkomsten van het debat in boekvorm en op het internet openbaar gemaakt worden. Deze uitgave zal het licht zien tijdens de Grüne Woche half januari 2002 in Berlijn.

Meedoen met het debat? Kijk op www.future-of-food.nl!

Deel: ' Future of food Nederlands - Duits internetdebat '
Lees ook