Federatie van Ouderverenigingen

Persbericht: FvO en CG-Raad verheugd over wet gelijke behandeling

5 juli 2002

Persbericht
Utrecht, 5 juli 2002

Tweede Kamer stemt unaniem voor gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken

Gisteravond is een doorbraak bereikt in de gelijke behandeling van gehandicapten en chronisch zieken. Unaniem stemde de Tweede Kamer voor een Wet Gelijke Behandeling Gehandicapten en Chronisch Zieken. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) en de Federatie van Ouderverenigingen (FvO) zijn hierover bijzonder verheugd.

In de praktijk betekent dit dat mensen met een handicap of chronische ziekte niet langer gediscrimineerd mogen worden bij de toegang tot arbeid, beroepsopleidingen en vervoer. Dit vereist straks adequaat beleid van werkgevers, opleidingen en vervoerders.

Een wet die gelijke behandeling garandeert, is de belangrijkste voorwaarde voor maatschappelijke participatie van mensen met een handicap of chronische ziekte.
Het is de bedoeling dat deze wet wordt uitgebreid naar andere aandachtsterreinen. Nadat de Eerste Kamer erover heeft gestemd, kan de wet naar verwachting in 2003 worden ingevoerd.

Deel: ' FvO en CG-Raad blij met wet gelijke behandeling gehandicapten '
Lees ook