Federatie van Ouderverenigingen

Persoonsgebonden reïntegratiebudget

10 oktober 2001

Persoonsgebonden reïntegratiebudget (PRB)

In het kader van de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt een persoonsgebonden reïntegratiebudget ingevoerd. Inmiddels is een Algemene Maatregel van Bestuur aan de Tweede Kamer gestuurd. Op 9 oktober is hierover een Algemeen Overleg in de Kamer. Het persoonsgebonden reïntegratiebudget wordt per 1 januari 2002 landelijk ingevoerd voor werknemers die in de WAO dreigen te geraken. Per 1 januari 2003 zal de regeling worden verbreed naar niet-werknemers. De regeling die zal worden gemaakt voor niet-werknemers zal inhoudelijk niet sterk afwijken van de nu ontwikkelde regeling voor werknemers.
Op dit moment loopt een experiment PRB voor niet-werknemers met een arbeidshandicap in een drietal regios. Dit wordt verlengd tot 2003. De FvO heeft samen met de CG-Raad, de landelijke verenigingen van arbeidsongeschikten en cliëntenorganisaties vanuit de geestelijke gezondheidszorg een commentaar opgesteld voor Tweede Kamer en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op 8 oktober heeft de FvO deelgenomen nog een ambtelijk overleg met het ministerie van SZW plaatsgevonden. De FvO is ingegaan op de volgende punten:

voorwaarden voor het sluiten van een persoonsgebonden reïntegratie-overeenkomst;

een persoonsgebonden reïntegratiebudget in plaats van een persoons-gebonden reïntegratieovereenkomst; opstellen trajectplan;

bestedingsdoel; prijs en duur.
De FvO is teleurgesteld dat is gekozen voor de vorm van een persoonsgebonden reïntegratieovereenkomst. Ook vormt het opstellen van het trajectplan geen onderdeel van de persoonsgebonden reïntegratieovereenkomst. Dit is een groot gebrek. Verder vindt de FvO de huidige voorstellen erg bureaucratisch.

Deel: ' FvO over Persoonsgebonden reïntegratiebudget (PRB) '
Lees ook