Nieuws

Persbericht FvO: Schokkende uitkomsten onderzoek wet Bopz

9 april 1999

Schokkende uitkomsten onderzoek wet Bopz

De Federatie van Ouderverenigingen is geschokt over de uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar de wet Bopz (Bijzondere opname psychiatrische ziekenhuizen). In het rapport wordt vastgesteld dat 8.000 mensen met een verstandelijke handicap te maken hebben gehad met vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen of dwangbehandeling. Een ontoelaatbaar hoog aantal, aldus de belangenorganisaties van mensen met een verstandelijke handicap en hun ouders en verwanten.

Het is dringend noodzakelijk dat het aantal mensen dat met vrijheidsbeperkende maatrege-len te maken heeft, omlaag wordt gebracht. De eerste inzet moet gericht zijn op het voorkomen van vrijheidsbeperking. Speciaal deze mensen hebben een juiste en goede zorg nodig.

Wat zij missen is individuele aandacht en persoonlijke ruimte. Helaas blijken op de persoon toegesneden goede behandeling, goede kwaliteit van zorg en goede dagbesteding vaak nog te ontbreken.

Vanzelfsprekend dient bij zaken die onder de Bopz vallen, de wet inzake de rechten van deze mensen in acht genomen te worden. Zo zullen ook isoleercellen aan kwaliteitseisen moeten voldoen. Maar de Inspectie zal zich naast deze controlerende taak, vooral dienen te richten op het voorkomen van zaken die onder de Bopz vallen.

Deel: ' FvO Schokkende uitkomsten onderzoek wet Bopz '
Lees ook