Federatie van Ouderverenigingen

Prinsjesdag

26 september 2001

Prinsjesdag: weinig aandacht voor de zorg

Er was op Prinsjesdag slechts globaal aandacht voor de zorg. Men heeft het vooral gehad over de toekomst van het zorgstelsel. De FvO zal dus vooral moe-ten inspelen op de afzonderlijke begrotingsbesprekingen van de departementen. De FvO is somber gestemd over het bedrag dat extra beschikbaar komt voor de verbetering van de kwaliteit van bestaan van mensen met een verstandelijke handicap. De beschikbaar gestelde 75 miljoen gulden (50 miljoen t.b.v. de kwaliteit van de zorg en 25 miljoen voor dagbesteding) is een druppel op de gloeiende plaat. Uitvoering van de wensen van de FvO en de Tweede Kamer kan niet serieus mogelijk gemaakt worden. In oktober 2001 ontvangt de Tweede Kamer een brief van VWS waarin wordt aangegeven hoe de extra middelen m.b.t. de kwaliteit besteed zullen worden. Het kabinet en Staatssecretaris Vliegenthart verdienen lof voor de gelden die in 2002 beschikbaar komen voor de oplossing van de wachtlijstproblematiek. Voor het actieplan Zorg Verzekerd in de gehandicaptenzorg wordt in 2002 330 miljoen gulden beschikbaar gesteld. Toch blijkt ook hier de kwaliteit van de geboden oplossingen onder de maat.

Zoekwoorden:

Deel: ' FvO weinig aandacht voor zorg op Prinsjesdag '
Lees ook