Den Haag komt er niet uit, zorgverzekeraars wel


Fysiotherapeuten worden voor 2014 geconfronteerd met absurde contractering

DEN HAAG, 20131016 -- Zonder dat politiek Den Haag het ziet / wil zien, hebben zorgverzekeraars totale macht. Dit komt tot uiting in de door zorgverzekeraars aangeboden contracten naar fysiotherapiepraktijken. De eisen die in deze contracten gesteld worden, staan in schril contrast met de tijd die een fysiotherapeut heeft voor zijn klant en hetgeen een fysiotherapeut betaald krijgt per behandeling. Dit komt tot uiting in het volgende voorbeeld: een patiënt heeft binnen zijn of haar aanvullende verzekering recht op bijvoorbeeld 20 behandelingen. De fysiotherapeut wordt door de zorgverzekeraar gedwongen om maximaal 12 behandelingen uit te voeren.

De 'hang yourself' methode

Er wordt door zorgverzekeraars niet alleen 'geknepen' op het aantal behandelingen die een fysiotherapeut maximaal per patiënt mag geven, maar er worden ook absurde eisen gesteld aan zaken rondom behandelingen.

De zaken die moeten worden vastgelegd in het Elektronisch Fysiotherapeutisch Patiëntendossier zijn omvangrijk en tijdrovend.

In de polisvoorwaarden van de patiënt staat dat deze recht heeft op 45 minuten direct patiëntgebonden tijd bij het eerste consult. Door de administratieve eisen heeft de fysiotherapeut nog maar 15 minuten de tijd.
In de (eventuele) vervolgbehandelingen is de fysiotherapeut verplicht vragenlijsten en tests af te nemen die onnodig zijn in het behandelproces. Hiermee wordt de patiënt onnodig belast en is er minder tijd voor de behandeling / begeleiding.
Behandel je als fysiotherapeut gemiddeld teveel per patiënt, dan krijg je een extreem heftige audit waarin je als fysiotherapeut verplicht wordt inzicht te geven in alle patiëntendossiers aanwezig in de praktijk. Een auditor toetst alle dossiers op het wel of niet naleven van de absurde verslagleggingregels die gesteld zijn door de verzekeraars.

Marc Hoogers, fysiotherapeut te Goes, verwoordt bovenstaande treffend:

'De zorgkosten stijgen, de verzekeringspremie stijgt en het inkomen van de meeste mensen daalt. Mijn patiëntenwillen waar voor hun verzekeringspremie en willen hun behandeling wel zelf betalen, maar kunnen dit niet. Hoe kan ik zonder een contract met een zorgverzekeraar als mijn patiënten mijn zorg niet kunnen betalen?'

Maatregelen
Fydee Nederland, een brancheorganisatie van ruim 200 fysiotherapiepraktijken in Nederland, zoekt de komende 2,5 maand de publiciteit op om verandering teweeg te brengen in de aangeboden contracten van zorgverzekeraars aan fysiotherapeuten.

Tevens wil Fydee Nederland verandering brengen in de hoogte van de vergoeding van een verzekeraar aan haar verzekerde ten aanzien van niet gecontracteerde zorg.
In veel gevallen vergoeden verzekeraars 50% van de ingediende nota's ten aanzien van niet gecontracteerde zorg door hun verzekerden.
Op deze manier dwingen verzekeraars hun verzekerden zorg te consumeren bij gecontracteerde zorgverleners die de 'hang yourself' methode ondergaan.

Fydee Nederland roept zorgverleners en patiënten op om massaal in beweging te komen.

Voor meer informatie bezoekt u www.fydee.nl .


Deel: ' Fysiotherapeuten voor 2014 geconfronteerd met absurde contractering '
Lees ook