Rijksuniversiteit Groningen

Benoeming

Nieuwe vice-decaan faculteit Letteren

Het College van Bestuur benoemt per 1 maart 2003 mw.dr. G.C. Wakker tot vice-decaan van de Faculteit der Letteren, tevens portefeuillehouder onderwijs. Wakker is docent bij de opleiding Griekse en Latijnse talen en culturen.

Deel: ' G.C. Wakker benoemd tot vice-decaan faculteit Letteren Groningen '
Lees ook