Gemeentehuis Putten     tel. 0341 - 359611 Fontanusplein 1 3881 BZ   fax 0341 - 360178 Postbus 400  3880 AK 
Gemeente Putten heeft managementteam compleet

PUTTEN - De gemeenteraad van Putten heeft tijdens de raadsvergadering van 1 juli mr. G.J. Pekelsma benoemd als gemeentesecretaris. Pekelsma is 47 jaar en thans gemeentesecretaris van de gemeente Bleiswijk. Over de benoeming werd op verzoek van de GGP'er G. van Wijncoop schriftelijk gestemd. Deze kon zich niet vinden in de gevolgde procedure. ,,Wij zijn buitenspel gehouden bij de selectieprocedure. Daardoor hebben wij geen afweging kunnen maken wie de beste kandidaat is en kunnen we niet instemmen met het voorstel'', zei hij. N. Gerritsen (SGP) zei het te betreuren dat er niet uit twee kandidaten kon worden gekozen, iets dat volgens hem wel was afgesproken. Burgemeester mr. B.J. van Putten beaamde dat, maar voegde eraan toe dat uit de procedure bleek dat slechts 'e'en kandidaat 'benoembaar'. Na de schriftelijke stemming bleken twee leden van de raad blanco te hebben gestemd. K. van der Werf (Gemeentebelangen) liet een ander geluid horen. Hij zei blij te zijn dat het tot een unanieme voordracht was gekomen en dat zowel de ondernemingsraad als de commissie, het college en de raad achter de keus voor Pekelsma staan. Burgemeester Van Putten verwelkomde de nieuwe gemeentesecretaris en diens echtgenote in Putten. ,,Ik hoop dat u zich hier gauw thuis zult voelen.''

Het college van B en W benoemde op 29 juni reeds A.W.M.G. van Anraad tot sectorhoofd Ruimtelijke Zaken. Van Anraad is 44 jaar en werkt momenteel als sectorhoofd Grondzaken in de gemeente 's-Gravendeel. Pekelsma en Van Anraad treden per 1 oktober in dienst. Met de aanstelling van beide functionarissen is het managementteam van de gemeente Putten compleet. Op 10 mei benoemde het college namelijk reeds L.D. Bijnagte tot sectorhoofd Maatschappelijke Zaken en J. Westhuis tot sectorhoofd Middelen.

Zoekwoorden:

Deel: ' G.J. Pekelsma gemeentesecretaris Putten '
Lees ook