GAIA DRUKT STADSBESTUUR AALST MET NEUS OP VERBOD RITUELE THUISSLACHTINGEN

HYPOCRIET STADSBESTUUR ORGANISEERT EN STIMULEERT ILLEGALE RITUELE THUISSLACHTINGEN

25 maart 1999

Persbericht

© GAIA

Vandaag voerde de dierenrechtenorganisatie GAIA actie aan het stadhuis in Aalst. Na de regeling die het stadsbestuur trof ter gelegenheid van het Offerfeest waarbij illegale rituele slachtingen de facto gedoogd worden (en mee georganiseerd), wilde GAIA het stadsbestuur bijna letterlijk met de neus op de dierenwelzijnswettelijke bepalingen inzake rituele slachtingen drukken. Het standbeeld van Dirk Martens, eerste drukker van Vlaanderen, werd opgesmukt met een paneel dat het wettelijk verbod op rituele thuisslachtingen in de verf zette. Binnen werden de ramen van de loketten volgeplakt met A3-bladen die het wettelijk verbod op rituele thuisslachtingen onderstreepten. De regeling die het stadsbestuur getroffen heeft in verband met rituele slachtingen die dit weekend plaatsvinden ter gelegenheid van het Offerfeest, is een schoolvoorbeeld van hypocrisie en misprijzen voor de wet. Rituele slachtingen aan huis zijn krachtens de dierenwelzijnswet verboden (al serdert 1988), ze mogen uitsluitend plaatsvinden in een erkend slachthuis of in een erkende tijdelijke slachtinrichting, in geen geval aan huis. Maar het stadsbestuur verleent moslims die illegaal thuis ritueel willen slachten daarvoor de toestemming mits zij 500 frank betalen. Het stadsbestuur heeft gezorgd voor containers waarin moslims het afval van illegaal geslachte schapen kunnen deponeren. Wie als moslim thuis slacht, krijgt zijn 500 frank niet terug. Wie naar het slachthuis trekt, krijgt zijn 500 frank wel terugbetaald.

Door regelingen te treffen die illegale rituele slachtingen toelaten, maakt het stadsbestuur van Aalst zich medeplichtig aan inbreuken op de dierenwelzijnswetgeving. Ook de instructies van voogdijminister Peeters met betrekking tot de rituele slachtingen lapt Aalst op een doorzichtig hypocriete manier aan haar laars. Containers plaatsen om afval van illegaal geslachte dieren in te deponeren, druist in tegen de klaar en duidelijke instructies van minister Peeters en stimuleert de illegaliteit. 'Een echte provocatie', zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. 'Wat Aalst uitspookt, is niet alleen een kaakslag voor al wie bekommerd is om het dierenwelzijn en de wetgeving terzake maar ook voor al wie de rechtstaat ter harte neemt. De dierenwelzijnswet geldt voor iedereen, ongacht geloof, afkomst of cultuur. Het is de plicht van de lokale overheid om de wetgeving te doen naleven. Dat een overheid wetsinbreuken mee organiseert, is in een democratische rechtstaat onaanvaardbaar.'

GAIA betreurt het ook heel sterk dat plaatselijke migrantenorganisaties naar het zeggen van het stadsbestuur meegewerkt hebben aan deze regeling, die flagrant illegale praktijken in de hand werkt. Of dergelijke regelingen tussen migranten en lokale overheden bevorderlijk zijn voor de integratie, is zeer de vraag. GAIA verwacht zich zoals vorig jaar ook dit weekend aan veel meldingen van illegale slachtingen, waar de politie volgens de klagers dan niets aan doet, 'want het mag van de burgemeester'.

Reageer

GAIA HomePage

Paleizenstraat 90

1030 Brussel

Tel: +32 2/245.29.50 Fax: +32 2/215.09.43

Email: GAIA@advalvas.be

Deel: ' Gaia drukt Aalst met neus op verbod rituele thuisslachting '
Lees ook