GAIA en AEP: 'Actieverbod totaal onterecht; acties noodzakelijk; beslissing Anderlechtse gemeentebestuur moet absoluut toegepast'

9 september 1999

Persbericht

© GAIA

- Eén jaar na molestering GAIA-voorzitter door vee- en paardenhandelaars - Vijf maanden na actieverbod aan GAIA opgelegd door kortgedingrechter

RECENTE VIDEOBEELDEN GEFILMD OP PAARDEN- EN VEEMARKT ANDERLECHT BEWIJZEN:

- ONTOELAATBARE MISHANDELINGEN, ZWARE KWETSUREN EN VERWONDINGEN, EN ANDER DIERENLEED

- FLAGRANTE WETSINBREUKEN EN OVERTREDINGEN MARKTREGLEMENT LEGIO

Op een persconferentie in Brussel onthulden de dierenrechtenorganisatie GAIA en Animaux en Péril (AEP), samen het GAIA-Collectief, vandaag recente videobeelden die aantonen dat op de woendagse markt van Anderlecht wekelijks paarden, maar ook schapen, geiten en kalveren ontoelaatbaar leed en brutaliteiten ondergaan en mishandeld worden. De beelden tonen onder meer dat paarden ernstige kwetsuren oplopen maar geen gepaste verzorging krijgen en aan hun lot worden overgelaten. Ook paarden met heel erge oogkwetsuren of weerzinwekkende genitale ontsteking, heel magere paarden, verwaarloosde paarden met misvormde of gescheurde hoeven worden aangevoerd. Verzwakte dieren glijden al staande uit in hun uitwerpselen en vallen, maar niemand ziet er naar om. Bij het opladen krijgen weigerende paarden harde en pijnlijke zweepslagen op de achterbenen. In een van voor twee paarden wordt een derde paard onder dwang bijgeperst. Kalveren en schapen - ook gevallen dieren in zeer slechte gezondheidstoestand - worden geschopt of bij de kop of op de knieën over de grond voortgesleurd. De beelden tonen bv. ook hoe een verkochte bok gedwongen wordt te stappen op erg misvormde en zeer pijnlijke hoeven. Schapen worden met gebonden poten in gesloten koffers van personenwagens gesmeten. Deze en heel wat andere flagrante inbreuken op de dierenwelzijnswetgeving en systematische overtredingen van het marktreglement konden de dierenrechtenverdedigers met verborgen camera filmen, telkens een paar weken in mei, juni en augustus.

'Acties zijn meer dan ooit noodzakelijk om het leed en de mishandeling van de dieren op de Anderlechtse paarden- en veemarkt te stoppen', verklaarden GAIA en AEP. 'De beelden liegen niet: zij die geweld gebruiken tegen dier én mens, mogen ongestoord en ongestraft dieren én mensen doen lijden en wetsinbreuken plegen. Maar vreedzame actievoerders voor dieren worden gestraft. Zoiets is onaanvaardbaar.'

Vandaag is het precies één jaar geleden dat GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch tijdens een vreedzame actie op de markt van Anderlecht gemolesteerd werd door vee- en paardenhandelaars. Het gerechtelijk onderzoek tegen de daders, al lang weer actief op de markt, loopt nog steeds, en op de videobeelden kan men zelfs zien hoe een van de daders schopt op de kop van een schaap. Precies vijf maand geleden legde de rechter in kortgeding op vraag van vee- en paardenhandelaars en van de marktorganisator, de NV Slachthuizen, aan GAIA een actieverbod op tot eind 2000. (het beroep tegen dat verbod komt voor op 21 september).

De rechter deed dat, zo blijkt uit het vonnis, om te voorkomen dat verdere acties van GAIA de activiteiten van de handelaars zouden hinderen en dat de reputatie van de NV Slachtuizen andermaal ernstig zou verstoord worden door negatieve publiciteit in de media. De rechter vond dat de markt georganiseerd werd met respect voor dierenrechten, zonder dierenleed en zonder dierenmishandeling. Eerder had de kortgedingrechter (dezelfde als van het actieverbod) de beperkende maatregelen opgeschort, die het Schepencollege van Anderlecht als erfverpachter had opgelegd aan haar erfpachter, marktorganisator NV Slachthuizen. Die opschorting is inmiddels weer ongedaan gemaakt door het Hof van Beroep maar de NV Slachthuizen weigeren de beslissing van het College na te leven. 'De videobeelden getuigen dat de dieren de dupe zijn van die weigering en dat totaal onterechte actie-verbod', zeggen GAIA en AEP.

I.t.t. wat de NV Slachthuizen iedereen wil doen geloven, verloopt de markt dus niet diervriendelijk en is het toezicht op het dierenwelzijn en de naleving van de wetgeving een farce. Het leed en de mishandeling van dieren, ook van schapen, geiten en kalveren, is niet af- maar integendeel toegenomen door de uitbreiding van de woensdagse markt voor wekelijks meer dan honderd paarden.

GAIA en AEP hebben er schoon genoeg van. De toestand dreigt alsmaar erger te ontaarden. Zij eisen van het Anderlechtse gemeentebestuur dat die aan de NV Slachthuizen de toepassing oplegt van haar beslissing om op de markt uitsluitend paarden toe te laten, bestemd voor de slacht ter plaatse in het Anderlechtse slachthuis en, behalve het bezit van de stok, ook de zweep te verbieden.

Bovendien eisen zij doeltreffende maatregelen om de dierenwelzijnswetgeving te doen naleven en overtreders uit te sluiten van verdere marktactiviteiten.

De videobeelden (twee weken in mei, in juni en in augustus 1999 gefilmd op de paarden- en veemarkt in Anderlecht) tonen o.a.

+ paarden met zeer ernstige kwetsuren, zieke en gewonde paarden, paarden met weerzinwekkende ontstekingen en bloederige snijwonden, paarden met gescheurde, misvormde hoeven, nog altijd wekelijks naar de markt vervoerd, worden er te koop aangeboden

+ te kort bij mekaar aangebonden dieren bijten mekaar, slaan met geweld hun achterbenen uit; door de trappen die dergelijke dieren krijgen, lopen ze (ook zeer ernstige) kwetsuren op; reeds eerder gewonde paarden dreigen daardoor nog ergere kwetsuren op te lopen

+ veulen valt om van zwakte

+ te kort bij mekaar aangebonden, gestresseerde paarden raken met het voorbeen gekneld in de ijzeren stangen waaraan ze aangebonden staan, en verliezen hun evenwicht

+ bij het opladen krijgen weigerende paarden zweepslagen op de achterbenen; rustige paarden worden volstrekt nodeloos getreiterd met de zweep, verboden gebruik van de stok

+ in een van waar hoogstens twee paarden in kunnen, wordt een derde paard geladen; een paard dat bij gebrek aan ruimte zich nog op de laadklep bevindt krijgt harde zweepslagen tegen de achterbenen; de laadklep wordt dichtgeheven terwijl het dier er nog op staat; het verliest zijn evenwicht

+ aan een angstig paard dat weigert uit de vrachtwagen te komen, wordt zodanig getrokken en gesleurd dat het onder dwang vanuit de vrachtwagen een hoge sprong maakt en bij het neerkomen vervaarlijk uitglijdt

+ schapen krijgen schoppen op de kop of worden op de knieën bij de kop brutaal over de grond voortgesleurd of tegen laadkleppen van de vrachtwagens gesmakt

+ schapen worden bij de poten vastgebonden en in gesloten koffers van personenwagens of in aanhangwagens gesmeten, ongetwijfeld voor illegale rituele thuisslachtingen

+ ook kalveren worden bij de kop op de knieën over de grond of bij de staart voortgesleurd; dieren glijden uit en vallen neer op de spekgladde laadkleppen

+ voortdurend zwaar hijgende schapen en kalveren in zeer slechte gezondheid die niet meer recht kunnen, toch te koop aangeboden

+ geit met heel erg misvormde en zeer pijnlijke hoeven verkocht en voortgesleurd

Opmerking: Toezicht, controle door overheid en dierenartsen heeft de gefilmde gevallen van mishandeling en van leed van dieren duidelijk niet voorkomen, laat staan beteugeld. Men lapt zijn laars aan de wetgeving en (zelfs) aan het eerste, oorspronkelijke reglement dat niet ernstig genomen wordt. Men laat maar begaan. Een schande. Reageer op dit bericht!

GAIA HomePage

Paleizenstraat 90

1030 Brussel

Tel: +32 2/245.29.50 Fax: +32 2/215.09.43

Email: GAIA@advalvas.be

Deel: ' GAIA en AEP 'Actieverbod veemarkt totaal onterecht '
Lees ook