GAIA OVER ERASMUS-WANTOESTANDEN MET PROEFDIEREN: "HOOP OP KRACHTIG SIGNAAL DAT DIERENWET GEEN VOD PAPIER IS!"

26 oktober 1999

Persbericht

© GAIA

De dierenrechtenorganisatie GAIA heeft zich mee burgerlijke partij gesteld in de Erasmus-zaak van illegaal gehouden, verwaarloosde en mishandelde honden, die slachtoffer werden van op onwettige manier uitgevoerde proeven. (Tientallen honden werden in de zomer van 1996 in beslag genomen). GAIA vindt deze rechtszaak van groot belang voor het toekomstig lot van proefdieren in ons land.

Voor de eerste keer in de Belgische geschiedenis zitten wetenschappers die proeven uitvoeren op dieren en hun medeverantwoordelijken in de beklaagdenbank wegens inbreuken op de proefdierenbeschermingswetgeving. Volgens GAIA zijn er in het dossier voldoende elementen die inbreuken op de wetgeving en zware nalatigheden jegens weerloze proefdieren bewijzen. Met deze rechtszaak kan de rechtbank de samenleving duidelijk maken dat ook hooggeleerde wetenschappers niet onaantastbaar zijn in een rechtsstaat en zoals iedereen gelijk zijn voor de wet. Door de beklaagden, de echte verantwoordelijken voor wantoestanden en niet de boodschapper, Dr. Renoy te veroordelen kan de rechtbank aan onze samenleving een krachtig signaal geven dat de dierenwelzijnswet ernstig moet genomen worden en geen vod papier is dat verwordt tot louter symboolrecht. GAIA hoopt dat gerechtigheid zal geschieden voor al die weerloze dieren die het slachtoffer van Erasmus-misbruiken zijn geweest. GAIA onderstreept dat Erasmus geen alleenstaand geval is. Ook andere laboratoria zijn niet vrij te pleiten van gelijkaardige mistoestanden. Reageer op dit bericht!

GAIA HomePage Paleizenstraat 90 1030 Brussel Tel: +32 2/245.29.50 Fax: +32 2/215.09.43 Email: GAIA@advalvas.be

Deel: ' Gaia hoopt dat rechter optreedt tegen dierproeven Erasmus '
Lees ook