'MINISTER PICQUE, GRIJP IN!'

GAIA MET 25000 EISEN BIJ MINISTER-PRESIDENT BRUSSELS GEWEST VOOR STOPZETTING ORGANISATIE VERBODEN RITUELE THUISSLACHTINGEN

25 maart 1999

Persbericht

© GAIA

Vanmiddag voerde de dierenrechtenorganisatie GAIA actie bij Charles Picqué, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. GAIA gaf er o.a. 25000 handtekeningen af voor de toepassing van de wet inzake rituele slachtingen. GAIA eist van minister Picqué dat hij ingrijpt tegen leefmilieuminister Gosuin en die gemeenten die met het Offerfeest van dit weekend in het vooruitzicht illegale rituele thuisslachtingen blijven tolereren, mee organiseren en stimuleren.

Rituele slachtingen aan huis zijn krachtens de dierenwelzijnswet verboden (al serdert 1988), ze mogen uitsluitend plaatsvinden in een erkend slachthuis of in een erkende tijdelijke slachtinrichting, in geen geval aan huis.

Na klachten en actie van GAIA vorig jaar wees minister Picqué Brussels minister van Leefmilieu Gosuin op die wetgeving en op instructies van de minister van Landbouw inzake te treffen maatregelen conform de wetgeving. Dat blijkt uit briefwisseling die GAIA toonde. Er zou gezocht worden naar tijdelijke slachtinrichtingen met het oog op erkenning conform de wetgeving. Er zou een ronde tafelconferentie georganiseerd worden. Maar er werden geen maatregelen getroffen. Alles bleef bij het oude. Minister van Leefmilieu Gosuin laat ook dit jaar overal containers plaatsen waarin moslims slachtafval van aan huis ritueel en illegaal geslachte schapen, kunnen deponeren . Daarmee organiseert en stimuleert de minister in samenwerking met de gemeenten de illegale rituele slachtingen. Dat minister Gosuin verantwoordelijk is voor de hygiëne in het Brussel Gewest, neemt niet weg dat hij als minister geen regelingen mag treffen die rechtstreeks aanzetten tot handelingen die indruisen tegen de federale dierenwelzijnswet.

Ook de moslimgemeenschappen gaan niet vrijuit. Zij weten zeer goed dat rituele slachtingen aan huis wettelijk verboden zijn maar het Islamitisch en cultureel centrum van België werkt met het Brussel Gewest massaal mee aan de organisatie van illegale praktijken. GAIA is de dialoog met moslimvertegenwoordigers reeds aangegaan maar in de praktijk blijken moslims massaal thuis, en dus illegaal, ritueel dieren slachten ter gelegenheid van het Offerfeest. Steeds meer moslims blijven thuis ritueel slachten en laten het slachthuis waar krachtens de wet uitsluitend rituele slachtingen mogen uitgevoerd worden, links liggen.

Voor GAIA is de maat vol. De dierenwelzijnswet geldt voor iedereen, tot welk geloof, afkomst, cultuur men ook behoort. De fundamenten van de rechtstaat dreigen hiermee onderuit gehaald te worden. Het is een kaakslag voor al wie het goed meent met de rechtstaat dat een Brussels minister van Leefmilieu, ondanks een zeer duidelijke circulaire van de federale minister van Landbouw, zijn verantwoordelijkheid niet neemt en illegale praktijken blijft organiseren.

Reageer

GAIA HomePage

Paleizenstraat 90

1030 Brussel

Tel: +32 2/245.29.50 Fax: +32 2/215.09.43

Email: GAIA@advalvas.be

Deel: ' Gaia met 25000 eisen bij minister-president Brussels Gewest '
Lees ook