Rechtszaak onwettige proefdierengebruik aan ULB-Erasmus

GAIA-MENSEN EN -HONDEN EISEN GERECHTIGHEID VOOR SLACHTOFFERS INBREUKEN PROEFDIERENBESCHERMINGSWET AAN ULB-ERASMUSZIEKENHUIS

22 november 1999

Persbericht

© GAIA

Morgen, dinsdag, 23 november 1999 pleiten voor de correctionele rechtbank van Brussel de burgerlijke partijen (dierenrechtenorganisatie GAIA en antivivisectieverenigingen) in de zaak van het illegale gebruik, de verwaarlozing en mishandeling van honden voor proeven aan het Erasmus-ziekenhuis van de ULB.

Om 9 u 30 zullen actievoerders van het GAIA Collectief (mensen én honden van GAIA en Animaux en Péril) zolang de pleidooien duren - rekening houdend met de aard van bepaalde actievoerders een zo stil mogelijke - wake houden voor de ingang van het Justitiepaleis te Brussel. Toelichting: Met deze rechtszaak kan de rechtbank de samenleving duidelijk maken dat ook hooggeleerde wetenschappers niet onaantastbaar zijn in een rechtsstaat en zoals iedereen gelijk zijn voor de wet. De rechtbank moet aan onze samenleving een krachtig signaal geven dat de dierenwelzijnswet ernstig moet genomen worden en geen vod papier is dat verwordt tot louter symboolrecht. Tientallen honden werden in de zomer van 1996 door de politie in beslag genomen in het ULB-Erasmusziekenhuis wegens inbreuken op de wetgeving ter bescherming van proefdieren. Voor de eerste keer in de Belgische geschiedenis zitten wetenschappers die proeven uitvoeren op dieren en hun medeverantwoordelijken in de beklaagdenbank wegens inbreuken op die wetgeving. Volgens GAIA bevat het dossier voldoende elementen die inbreuken op de wetgeving en erntige nalatigheden jegens weerloze proefdieren bewijzen. GAIA onderstreept dat Erasmus geen alleenstaand geval is. Ook andere laboratoria zijn niet vrij te pleiten van gelijkaardige mistoestanden. Reageer op dit bericht!

GAIA HomePage Paleizenstraat 90 1030 Brussel Tel: +32 2/245.29.50 Fax: +32 2/215.09.43 Email: GAIA@advalvas.be

Deel: ' Gaia pleit voor rechter tegen dierproeven Erasmus ziekenhuis '
Lees ook