GAIA: "FEDERAAL EN VLAAMS REGEERAKKOORD MET OOG VOOR DIERENWELZIJN IS PRIMEUR"

"Nu nog ernstig dierenwelzijnsbeleid!"

9 juli 1999

Persbericht

© GAIA

Het GAIA Collectief, een samenwerkingsverband tussen de dierenrechtenorganisatie GAIA en de Waalse vereniging Animaux en Péril, stelt met tevredenheid vast dat het federale regeerakkoord uitdrukkelijk aandacht heeft voor het dierenwelzijn. Dat is overigens een primeur. Dat de nieuwe regering volgens het regeerakkoord opteert voor duurzame landbouw met aandacht voor milieu, voedselveiligheid én dierenwelzijn, is positief. Maar wie A zegt, moet B zeggen: de aandacht voor dierenwelzijn moet via een ernstig en coherent dierenwelzijnsbeleid vertaald worden in concrete maatregelen met het oog op een reële lotsverbetering van dieren in de diverse probleemgebieden zoals het welzijn van gezelschapsdieren, dierentuinen, proefdieren en landbouwdieren. Daarom, vindt het GAIA Collectief, moet dierenwelzijn geïntegreerd worden in een federaal leefmilieubeleid. De voorbije legislaturen was er van een dierenwelzijnsbeleid, die naam waardig, immers geen sprake. De dierenrechtenorganisatie GAIA stelt tevens met tevredenheid vast dat ook het Vlaamse regeerakkoord: "bijzondere aandacht voor het dierenwelzijn" uittrukkelijk vermeldt in het kader van het herdefiniëren en oriënteren van "de middelen en doelstellingen van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds naar een milieuvriendelijke en kwaliteitsvolle landbouw". Dat een Vlaams regeerakkoord oog heeft voor dierenwelzijn is ook een primeur. Reageer op dit bericht!

GAIA
Paleizenstraat 90
1030 Brussel
Tel: +32 2/245.29.50 Fax: +32 2/215.09.43
Email: GAIA@advalvas.be

Deel: ' GAIA tevreden over Federaal en Vlaams regeerakkoord '
Lees ook