Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Voorbeeldbedrijf met agrarisch natuurbeheer

GELDERLAND - Het GAJK en Bureau Ecologie en Landbouw Wageningen starten dit jaar met een voorbeeldbedrijf agrarisch natuurbeheer. Het voorbeeldbedrijf is onderdeel van een project over agrarisch natuurbeheer waarbij ook studieclubs worden gevormd voor jonge boeren in het waardevolcultuurlandschap (WCL) De Graafschap. Het project is het vervolg op een inventarisatie waaruit bleek dat onder jonge boeren de interesse voor agrarisch natuurbeheer groot is. De spil van het project vormt voorbeeldboer Bert Wagenvoort uit Vorden. Voor zijn bedrijf is een natuurplan opgesteld waarin agrarisch natuurbeheer volledig in de bedrijfsvoering is opgenomen. Dat maakt het bedrijf van Bert uniek. Op andere bedrijven vormt agrarisch natuurbeheer vaak een apart onderdeel. Ook is op het bedrijf van Bert Wagenvoort een excursieroute aangelegd langs alle landschapselementen die op zijn bedrijf aanwezig zijn. Jonge boeren van het GAJK die het bedrijf willen bezoeken of deel willen uitmaken van een studiegroep kunnen informatie aanvragen op telefoonnummer: 026-4426740.

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Deel: ' GAJK start voorbeeldbedrijf agrarisch natuurbeheer '
Lees ook