GAK

Datum : 21/5/1999

Persbericht : Het Gak handelt correct binnen wet- en regelgeving

Persbericht Gak Nederland bv 20 juni 1999

Het Gak betreurt de berichtgeving in het dagblad Trouw op pag. 7 van afgelopen zaterdag waarin een volstrekt correcte en zorgvuldige wetsuitvoering wordt bestempeld als vermenging van private en publieke belangen.

Ook voor 1 januari 1999 liepen aanvragen voor bijvoorbeeld voorzieningen voor werk of begeleidingstrajecten via diverse reïntegratie-bedrijven die het Gak inschakelde (Gak-integratie, Arbvo-integratie en Sonnenheerdt).

De beoordeling van en de beslissing op de aanvraag was en is voorbehouden aan de uitvoeringsinstelling, in casu het Gak. Sinds de gedwongen winkelnering bij Arbvo is afgeschaft en particuliere organisaties worden ingeschakeld door uitvoeringsinstellingen, zoals het Gak, is gelijksoortige handelswijze ook hier van toepassing.

Tegen deze achtergrond heeft Gak Nederland BV eind 1998 een overeenkomst tot arbeidsintegratie voor vroeggehandicapten gesloten met Gak Sociale Zekerheid. Ook in dit contract wordt niet van de gebruikelijke procedure afgeweken.

Naar aanleiding van de publicatie in Trouw heeft het Gak dit Weekend contact met het Lisv opgenomen. Van de zijde van het Lisv is bevestigd dat het Gak binnen wet- en regelgeving handelt.

Deel: ' 'Gak handelt correct binnen wet- en regelgeving' '
Lees ook