expostbus51


MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: Twee incidenten luchtvaart

GANG VAN ZAKEN BIJ TWEE INCIDENTEN LUCHTVAART AFGELOPEN WEEKEINDE

De Rijksluchtvaartdienst heeft vanochtend de feitelijke gang van zaken nagetrokken rondom twee incidenten met vliegtuigen in het afgelopen weekeinde. Het betreft de terugkeer van een Garuda-toestel naar Schiphol op zaterdagavond i.v.m. problemen aan een van de vier motoren en de melding van een vermeende kaping van een toestel van Northwest Airlines zondagochtend.

Garuda
Het toestel van Garuda, een boeing 747-400, kreeg zaterdag om 19.30 uur (lokale tijd) toestemming van de luchtverkeersleiding van Schiphol om te starten. De toegewezen vertrekroute werd volgens de geldende procedures nauwkeurig gevolgd tot een hoogte van ongeveer 10.000 ft. (3 kilometer). Om 19.38 uur meldde de gezagvoerder een probleem met een motor. Om 19.41 uur gaf de gezagvoerder aan te willen terugkeren naar Schiphol maar eerst brandstof te moeten lozen. De verkeersleiding heeft volgens de daarvoor geldende procedure het toestel in een gebied ten noordoosten van de Flevopolder laten cirkelen alwaar het op een hoogte van ruim 3 kilometer brandstof heeft geloosd.

Om circa 21.00 uur is het vliegtuig begonnen aan de terugvlucht naar Schiphol langs de route Zaandam, Haarlem op een hoogte van 2100 meter. Na Haarlem is de daling ingezet, waarna het toestel ten noorden van Leiden is teruggedraaid richting Kaagbaan, waarna het is geland om 21.05 uur. De luchtverkeersleiding heeft de gezagvoerder gevraagd of assistentie nodig was. Dat bleek niet het geval. Het toestel is normaal geland en naar de F-pier getaxied. Conform de procedure was hier brandweer langs de baan aanwezig.

De vooronderzoeker van de Raad voor de Transportveiligheid is gevraagd of nader onderzoek nodig was. Deze heeft meegedeeld dat hiervan wordt afgezien omdat de luchthavenpolitie, de havendienst Schiphol en grondwerktuigkundigen van de KLM hebben vastgesteld dat er geen sprake was van brandsporen op het vliegtuig en de vliegtuigmotor. Het betreft hoogstwaarschijnlijk een minder ernstige motorstoring.

De motor zal worden verwisseld door de onderhoudsdienst van de KLM.

Northwest
Zondagmorgen kwam een naar later bleek valse melding van een kaping binnen van een toestel van Northwest, dat was opgestegen in Detroit met bestemming Schiphol. Op Schiphol werden de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen getroffen. De luchtvaartpolitie heeft na binnenkomst van het toestel om 10.36 uur onmiddellijk een onderzoek ingesteld. Er bleek niets aan de hand te zijn. De RLD heeft de Amerikaanse luchtvaartinspectie geinformeerd en verzocht om een nadere toelichting. Zondagochtend zijn alle procedures op bevredigende wijze toegepast. Het kabinet is onmiddellijk van het vermeende incident op de hoogte gesteld.

Voor nadere informatie: Robert Wester 070 3517343

12 jul 99 17:20

Deel: ' Gang van zaken luchtvaartincidenten afgelopen weekeinde '
Lees ook