KPMG


01-02-1999
Ganzevoort pleit voor nieuw paradigma in organisatiekunde

Drs J.W. Ganzevoort, directeur KPMG Inspire Foundation, heeft afgelopen vrijdag zijn ambt van bijzonder hoogleraar in de organisatiedynamiek en -innovatie aan de Universiteit van Amsterdam openlijk aanvaard. In zijn oratie 'Organiseren als menselijk leven, contouren voor een nieuw paradigma', hield hij een pleidooi om het nog steeds heersende paradigma in de organisatiekunde te vervangen door een organisatieopvatting die de mens centraal stelt.

Volgens Ganzevoort gebeurt het organiseren anno 1999 nog steeds op basis van een paradigma dat zich in de periode van de industriële ontwikkeling heeft gevormd: de organisatie als machine. De aard van veel organisaties is inmiddels echter drastisch gewijzigd. Dienstverlening heeft voor een groot deel de plaats van de industriële productie overgenomen. Minder dan 10% van de beroepsbevolking in Nederland verricht nog fysieke arbeid. Ook de machtsverhouding liggen nu wezenlijk anders dan in het industriële tijdperk. De werknemer is een dienstverlener en de dienst is vaak complex en gespecialiseerd. Supervisie is nauwelijks mogelijk omdat de manager vaak minder kennis heeft dan de specialist. De manager is dus afhankelijk van zijn medewerkers, hetgeen vroeger omgekeerd was. De behoefte aan zelfverwezenlijking en individualisering versterken volgens hem deze tendens.

In zijn toekomstvisie hanteert Ganzevoort het beeld van de organisatie als mens: met historie en toekomst, een persoonlijkheid, waarden en normen, paringsdrang en moordlust. Organiseren wordt in zijn visie het creëren van toekomst, niet anticiperen. De organisatie als levend organisme heeft geen doel, maar een 'functionaliteit': ze levert een bijdrage aan de omgeving, voegt daar waarde aan toe. In de beleidsvorming is het formuleren van een bestemming daarom belangrijker dan het formuleren van een doel. Levende wezens zijn in essentie uniek. Organisaties moeten het authentieke en unieke van zichzelf versterken, hun talenten koesteren, zich bewust zijn van de waarden die ze hanteren en 'leren' als kernthema kiezen.

De oratie van J.W. Ganzevoort verschijnt binnenkort in gedrukte vorm en is aan te vragen via onderstaande reageer-button.

Deel: ' Ganzevoort pleit voor nieuw paradigma in organisatiekunde '
Lees ook