expostbus51


Ministerie van Economische Zaken


https://www.minez.nl

MIN EZ: gas- en olieproductie 1998

GAS- EN OLIEPRODUCTIE 1998

In 1998 is er in Nederland (on- en offshore) 2,4% minder aardgas gewonnen dan in 1997. De productie van aardolie daalde in 1998 met
18%. Dat blijkt uit de productie-statistiek van het Staatstoezicht op de Mijnen.

Aardgas
De bruto aardgasproductie in 1998 bedroeg in totaal 79,90 miljard kubieke meter. Dat is 1,94 miljard kubieke meter minder dan in het jaar daarvoor.
Op het Nederlands territoir was de productie 52,76 miljard kubieke meter; 1,50 miljard kubieke meter, oftewel 2,8% minder dan in 1997. De velden op het continentaal plat produceerden 27,14 miljard kubieke meter. Dat is 0,44 miljard kubieke meter minder dan in 1997; een afname van 1,6%.

Van de totale Nederlandse productie werd in 1998 4,17 miljard kubieke meter geïnjecteerd in de drie bergingen voor de ondergrondse gasopslag. De productie uit deze bergingen bedroeg in 1998 0,56 miljard kubieke meter. Daardoor komt de netto productie in 1998 uit op 76,29 miljard kubieke meter.

Aardolie
In 1998 werd in totaal 2,03 miljoen kubieke meter olie gewonnen; 18% (0,46 miljoen kubieke meter) minder dan in het jaar daarvoor. Van de totale winning was 0,81 miljoen kubieke meter afkomstig van de velden op het vaste land (een daling van 11,7%) en ruim 1,22 miljoen kubieke meter kwam uit de velden op het Nederlands gedeelte van de Noordzee (een daling van 21,7%).

De olieproductie in 1998 bedroeg gemiddeld 5.560 kubieke meter per dag (dit is gemiddelde 34.967 vaten per dag). In 1997 was dat 6.779 kubieke meter resp. 42.636 vaten per dag.

De tabellen die bij dit persbericht horen kunnen niet via ANP Pers Support verzonden worden. U kunt ze vinden in de EZ-winkel op Internet onder het kopje Nieuwskiosk (https://info.minez.nl/). Het is ook mogelijk om de tabellen naar u te faxen. Daartoe kunt u contact opnemen met het secretariaat van de directie Voorlichting:
070-3796018.

Deel: ' Gas- en olieproductie 1998 '
Lees ook