ministerie van economische zaken - persbericht 141

datum: 06-09-1999

gas- en olieproductie tweede kwartaal en eerste halfjaar 1999

in het tweede kwartaal van 1999 is er in nederland (on- en offshore tezamen) 9,6% minder aardgas gewonnen dan in de overeenkomstige periode van het vorig jaar. de aardolie-productie daalde met 5,8%. dat blijkt uit de voorlopige productie-statistiek van het staatstoezicht op de mijnen. over het eerste halfjaar van 1999 bezien daalde de productie van aardgas met 1,4% en de productie van aardolie met 7,3%.

aardgas
de bruto aardgasproductie in het tweede kwartaal van 1999 bedroeg in totaal 13,45 miljard kubieke meter. dat is 1,43 miljard kubieke meter minder dan in de overeenkomstige periode van het vorig jaar. de daling van de productie op het nederlands territoir bedroeg 1,92 miljard kubieke meter. op het continentaal plat daarentegen nam de productie met 0,49 miljard kubieke meter toe.

uit de gasvelden op het vaste land werd in het tweede kwartaal van 1999 6,52 miljard kubieke meter gewonnen; een daling van 22,8% ten opzichte van dezelfde periode van het vorige jaar. de velden op het continentaal plat leverden 6,93 miljard kubieke meter gas; dat betekende een stijging van de productie van 7,7% ten opzichte van het tweede kwartaal van 1998.

van de totale nederlandse productie werd in het tweede kwartaal van 1999 0,96 miljard kubieke meter geinjecteerd in de drie bergingen voor de ondergrondse gasopslag. de productie uit deze drie bergingen bedroeg in die periode 0,02 miljard kubieke meter. daardoor komt de netto productie van aardgas in het tweede kwartaal van 1999 uit op 12,52 miljard kubieke meter

aardolie
in het tweede kwartaal van 1999 werd 0,50 miljoen kubieke meter olie gewonnen; 5,8% (0,03 miljoen kubieke meter) minder dan de overeenkomstige periode van het vorig jaar. van de totale winning was 0,19 miljoen kubieke meter afkomstig van de velden op het vaste land (een daling van 5,3%) en 0,31 miljoen kubieke meter kwam uit de velden op het nederlands gedeelte van de noordzee (een daling van 6,1%).

de olieproductie in het tweede kwartaal van 1999 bedroeg gemiddeld 5.509 kubieke meter per dag (dit is gemiddeld 34.651 vaten per dag). in het tweede kwartaal van 1998 was dat 5.847 kubieke meter resp. 36.774 vaten per dag.

de tabellen die bij dit persbericht horen kunnen niet via anp pers support verzonden worden.
u kunt ze vinden in de ez-winkel op internet onder het kopje nieuwskiosk (https://info.minez.nl/). het is ook mogelijk om de tabellen naar u te faxen. daartoe kunt u contact opnemen met het secretariaat van de directie voorlichting: 070 - 379 6018.

noot van de redactie: inlichtingen bij m.j.a. wester-breed , tel: (070) 379 64 64

Deel: ' Gas- en olieproductie eerste halfjaar 1999 '
Lees ook