Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: GAS- EN OLIEPRODUCTIE EERSTE KWARTAAL 2002

Nummer: 74

Datum: 16-05-2002

In het eerste kwartaal van 2002 is er in Nederland (op het vaste land en het Nederlandse deel van de Noordzee) 6% minder aardgas gewonnen dan in de overeenkomstige periode van het vorig jaar. De aardolieproductie steeg met 72%. Dat blijkt uit de productiestatistiek van het Staatstoezicht op de Mijnen.

Aardgas

De bruto aardgasproductie in het eerste kwartaal van 2002 bedroeg in totaal 23,6 miljard kubieke meter. Dat is 1,6 miljard kubieke meter minder dan in de overeenkomstige periode van het vorig jaar. De daling op het Nederlands territoir bedroeg 1,0 miljard kubieke meter. Op het continentaal plat werd 0,6 miljard kubieke meter minder geproduceerd.

Uit de gasvelden op het vaste land werd in het eerste kwartaal van 2002 15,7 miljard kubieke meter gewonnen; een daling van 6% ten opzichte van dezelfde periode van het vorige jaar. De velden op het continentaal plat leverden 7,9 miljard kubieke meter gas; daar was de daling 7% ten opzichte van het eerste kwartaal 2001.

Van de totale Nederlandse productie werd in het eerste kwartaal van 2002 12,5 miljoen kubieke meter geïnjecteerd in de drie bergingen voor de ondergrondse gasopslag. De productie uit deze drie bergingen bedroeg in die periode 617,7 miljoen kubieke meter. Daardoor komt de netto productie over het eerste kwartaal van 2002 uit op 24,2 miljard kubieke meter.

Aardolie

In het eerste kwartaal van 2002 werd 0,67 miljoen kubieke meter olie gewonnen; 72% (0,28 miljoen kubieke meter) meer dan de overeenkomstige periode van het vorig jaar. Van de totale winning was 0,10 miljoen kubieke meter afkomstig van de velden op het vaste land (een daling van 44%) en 0,57 miljoen kubieke meter kwam uit de velden op het Nederlands gedeelte van de Noordzee (een stijging van 164%). Dit komt mede door de productie van het nieuwe F 2-Hanze veld van Veba Oil & Gas.

De olieproductie in het eerste kwartaal van 2002 bedroeg gemiddeld 7.462 kubieke meter per dag (dit is gemiddeld 46.930 vaten per dag). In het eerste kwartaal van 2001 was dat 4.336 kubieke meter respectievelijk 27.266 vaten per dag.

De rapportage van de cijfers is gebaseerd op een standaarddruk en een temperatuur van respectievelijk 101,325 kiloPascal (= 1 atmosfeer) en 15 graden Celsius.

Meer informatie is te vinden op de website van Staatstoezicht op de Mijnen, www.sodm.nl , onder het kopje Over SodM.

Deel: ' Gas- en olieproductie eerste kwartaal 2002 '
Lees ook