Provincie Groningen


Groningen, 1 juni 1999 Persbericht nr. 126

Gasthuis Groningen krijgt f 50.000,--

Vandaag hebben Gedeputeerde Staten besloten een eenmalige bijdrage van ƒ50.000,- te geven aan de Stichting Gasthuis Groningen. Met dit geld zal de Stichting de verbouw, de inrichting en de startkosten van het dit jaar geopende Gasthuis in Groningen financieren.

Het Gasthuis is een 'huis' speciaal voor mensen die in een terminale fase van het leven verkeren en niet meer thuis kunnen wonen. Tegelijkertijd is het -strikt genomen- ook niet noodzakelijk dat deze mensen naar een ziekenhuis of naar een verpleeghuis gaan. Het doel van het Gasthuis is dat de terminale patiënt de laatste fase van het leven in een huislijke en vertrouwde sfeer kan doorbrengen. Zowel professionals als vrijwilligers begeleiden de patiënten hierbij.

De ƒ50.000,- van de provincie komt uit het stimuleringsfonds ouderenzorg. Dit fonds richt zich normaal gesproken op voorzieningen die bijdragen aan het zolang mogelijk thuis wonen van ouderen. Gedeputeerde Staten vinden dat het Gasthuis haar zorg verstrekt in een huislijke situatie, hoewel het -door omstandigheden- niet de eigen thuissituatie is.

De totale kosten van de verbouwing, de inrichting en de startkosten zijn ƒ1,2 miljoen. Door giften van fondsen, particulieren en bedrijven is er ruim 1 miljoen binnen gekomen.

In Groningen zijn jaarlijks ongeveer 300 terminale patiënten. Hiervan kunnen zo'n 85 mensen niet (meer) thuis worden verpleegd. Het Gasthuis biedt plaats aan vijf terminale patiënten. Het kan daarbij gaan om oudere maar ook om jongere terminale patiënten.

De Statencommissie Welzijn, Zorg & Cultuur zal dit principebesluit van Gedeputeerde Staten bespreken in de vergadering van 8 september aanstaande.Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Bestuurscontacten, Joske Kluvers, tel. 050 - 316 41 39.

Deel: ' Gasthuis Groningen krijgt f 50.000,-- '
Lees ook