Gastouders steeds hoger opgeleid


HEINO, 20130118 -- Uit onderzoek van 4Kids onder bijna 2.400 gastouders blijkt dat gastouders steeds hoger zijn opgeleid. Aan het begin van 2011 beschikte minder dan 20% van de gastouders over een kwalificerend diploma op MBO-3 niveau of hoger. Nu, 2 jaar later, is dat bijna 30%. Dit biedt mogelijkheden om gastouderopvang een voorname rol te laten spelen in de ontwikkeling van het kind en in nieuwe concepten zoals het Integraal Kind Centrum (IKC).

Positieve ontwikkeling voor de gastouderopvang
De toename van het opleidingsniveau wordt voornamelijk veroorzaakt door gastouders die na 2010 zijn gestart. Zij beschikken steeds vaker over een kwalificerend diploma op MBO-3 niveau of hoger.

[Gastouder met kind] De toename van het opleidingsniveau is een zeer positieve ontwikkeling voor de gastouderopvang. Het was al bekend dat kinderen in de gastouderopvang een hoge mate van welbevinden laten zien, doordat gastouders erg sensitief zijn en veel persoonlijke aandacht bieden. Nu kan de gastouder ook een voorname rol gaan spelen in de educatie en de ontwikkeling van het kind. De opleidingen boven MBO-2 besteden namelijk meer aandacht aan ontwikkelingsgerichte en pedagogische opvang.

Gastouders bieden ontwikkelingsgerichte opvang
In de ogen van 4Kids sluit gastouderopvang goed aan op concepten als de Brede School en het IKC. De gastouder heeft hierin op de volgende manier een belangrijke functie.
De gastouder ontvangt het kind ’s ochtends als de ouder(s) gaan werken of studeren. Gedurende de dag zorgt de gastouder voor een rijk aanbod aan ontwikkelingsbevorderende activiteiten. Dit aanbod is afgestemd met de peuterspeelzaal, de school of het IKC waar het kind ook één of meerdere dagdelen per week een tijd verblijft. Hierdoor wordt een doorlopende leerlijn gewaarborgd.

Niet afwachten
Sebastiaan Dekkers van 4Kids ziet de toekomst positief tegemoet: “Het zou mooi zijn als over enkele jaren 40-50% van de gastouders een kwalificerend diploma op MBO 3-4, of HBO heeft. Dan kunnen we nog meer werk maken van voor- en vroegschoolse educatie en doorlopende leerlijnen.”

Desalniettemin geeft Dekkers aan dat er op dit moment met de gastouders die lager gekwalificeerd zijn ook al veel wordt bereikt: “Vaak beschikken zij over een hoger diploma op een ander vakgebied en veel ervaring als gastouder. Na bijscholing is een groot gedeelte van deze gastouders goed in staat om structureel ontwikkelingsgerichte opvang aan te bieden.”


Deel: ' Gastouders steeds hoger opgeleid '
Lees ook