Dienst uitvoering en toezicht Electriciteitswet

Den Haag, 30 augustus 2001

DTe: gastransportbedrijven kunnen gemiddeld 8,9 procent efficiënter werken

De Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) heeft vastgesteld dat de Nederlandse gastransportbedrijven in 2002 en 2003 gemiddeld 8,9 procent efficiënter kunnen werken dan in 2001. Dit blijkt uit het besluit dat de DTe heeft gepubliceerd. Hierin is de efficiëntiekorting berekend die de gastransportbedrijven moeten doorvoeren in hun tarieven voor consumenten en andere beschermde afnemers. In totaal wordt hiermee in twee jaar voor de afnemers een besparing van NLG. 450 mln. gerealiseerd. De kortingen stimuleren een doelmatige bedrijfsvoering en kostenverlagingen.

In maart van dit jaar heeft de DTe reeds de maximumtarieven voor gastransportbedrijven en leveringsbedrijven van gas voor 2001 vastgesteld. De efficiëntiekorting geeft aan hoeveel de gastransporttarieven in 2002 en 2003 moeten dalen ten opzichte van deze maximumtarieven. De DTe stelt de kortingen vast aan de hand van een onderlinge vergelijking van de gastransportbedrijven (benchmark). In deze vergelijking wordt bepaald hoe efficiënt elk bedrijf is. De efficiëntiekortingen voor de gastransportbedrijven variëren van 7,7 % tot maximaal 9,0 % per jaar.

Daarnaast heeft de DTe de leveringsbedrijven van gas voor consumenten en andere beschermde afnemers eveneens een efficiencykorting opgelegd. Deze houdt in dat de tarieven (exclusief inkoopkosten gas) voor de komende twee jaar bevroren zijn. Dit levert de afnemers in twee jaar tijd zo'n extra besparing van NLG. 85 mln. op. In totaal is de besparing van beide efficiencykortingen ruim NLG. 0,5 miljard.

Deel: ' Gastransportbedrijven kunnen 8,9 % efficiënter werken '
Lees ook