GASUNIE N.V.

GASUNIE: LAGERE PRIJZEN EN MINDER AFZET IN 1998

De omzet van Gasunie is in 1998 met elf procent gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar: van f 19,2 miljard naar f 17,1 miljard. Het omzetverlies was deels het gevolg van een lagere afzet, deels van lagere olieprijzen. Vorig jaar leverde Gasunie ruim 80 miljard m3 aan haar afnemers (binnenland 43,5 miljard m3, buitenland 36,6 miljard m3). In 1997 was dat nog 84 miljard m3. De gemiddelde opbrengstprijs per kubieke meter daalde met bijna zeven procent naar 21,4 cent.

Hoofddirecteur drs. G.H.B. Verberg maakte deze cijfers vandaag bekend tijdens nieuwjaarsbijeenkomsten met het personeel in Barneveld en Groningen. De afzetdaling wordt voor een groot deel veroorzaakt door verminderde uitvoer van aardgas naar Duitsland en Italië. Door de aanleg van een pijpleiding door Zwitserland nam Italië tijdelijk minder Nederlands gas af. Bij de afzetdaling spelen ook weersinvloeden een rol: volgens het KNMI was 1998 het warmste jaar in de wereldhistorie. De dalende opbrengst per kubieke meter is een gevolg van de lagere olieprijzen. Gasprijzen zijn gekoppeld aan die van olieproducten. Prijsdalingen van olie werken vanwege het koppelingssysteem met een vertraging door in de gasprijzen.

Gasunie is het afgelopen jaar geconfronteerd met concurrentie op de binnenlandse markt door de komst van Engels gas. Ook komt er al enige tijd Noors gas naar Nederland voor de Eemscentrale in de provincie Groningen. Daarmee verliest Gasunie in totaal als gevolg van concurrentie op de binnenlandse markt ruim tien procent van de binnenlandse afzet. Het vooruitzicht van een laag internationaal prijsniveau brengt Gasunie ertoe de nadruk te leggen op kostenbeheersing en productiviteitsverbetering in de organisatie.

Hoofddirecteur Verberg noemde ook positieve punten, die voor Gasunie van groot belang waren in het afgelopen jaar. In de eerste plaats de introductie van een nieuw tarievensysteem voor grote industriële klanten. Daardoor kunnen deze afnemers vanaf dit jaar gas, transport en capaciteit als afzonderlijke componenten inkopen. In de tweede plaats memoreerde hij het contract met EDON en Enercom (een samenwerkingsverband van energiebedrijven), waardoor Gasunie circa vijftig procent van het totale marktvolume in de distributiesector onder contract heeft gebracht. In de derde plaats bracht hij de resultaten naar voren, die Gasunie heeft geboekt bij de oplossing van het .millennnium-probleem.. Gasunie heeft alle systemen getest of aangepast, die van belang zijn voor gaslevering voor en na de eeuwwisseling.

Groningen, 4 januari 1999

Deel: ' Gasunie lagere afzet en minder omzet in 1998 '
Lees ook