GCO organiseert conferenties innovatieve kankertherapie


PETTEN, 20071011 -- "Het is nu tijd om het klinische onderzoek te starten om daarmee de werkzaamheid van de veelbelovende medische techniek BNCT aan te tonen." Dit zegt professor Sauerwein, radiologisch oncoloog verbonden aan de Universiteit Essen en cordinator van het Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) project. De therapie maakt het mogelijk om niet-operabele soorten van kanker te behandelen. Met het ingaan van een tweede fase in de toepassing van BNCT zijn deze week twee conferenties bij het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) in Petten georganiseerd.

Tijdens de conferenties zullen wetenschappers zich buigen over het type kanker dat het best met BNCT is te behandelen en wat voor soort klinische studies er voorbereid en uitgevoerd moeten worden met het oog op de verdere ontwikkeling van de behandeling. Ook zullen de participanten bespreken hoe ze tot een hechtere internationale samenwerking op het gebied van BNCT kunnen komen. Aansluitend op de conferenties in Petten vindt op 13 oktober het eerste Japan-Europa symposium over BNCT plaats.
Het behandelcentrum bij de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten is tot stand gekomen in samenwerking met GCO, de universiteit Essen en het medisch centrum van de VU in Amsterdam. De eerste patint werd precies tien jaar geleden voor het eerst bij de HFR behandeld.
De therapie stoelt op twee pijlers: de voorkeur van een tumor voor de opname van bepaalde boriumverbindingen en de splijting van de atoomkern van borium na de invangst van een neutron. De HFR produceert de neutronen. Dit zijn atoomkerndeeltjes die tijdens het splijtingsproces van uranium in de kern van de reactor vrijkomen. Als borium een neutron invangt, zal het atoom splijten in een onschadelijke lithiumkern en een alfadeeltje dat de kankercel vernietigt. De energie van een alfadeeltje is groot maar legt slechts een korte weg af van een enkele cel, zodat dit het omliggende gezonde weefsel niet aantast.


Deel: ' GCO organiseert conferenties innovatieve kankertherapie '
Lees ook