GCO test zonneboten alternatieve zonne-Elfstedentocht


PETTEN, 20080618 -- Minister Maria van der Hoeven en Wubbo Ockels, hoogleraar TU Delft, verrichten aankomende maandag de officile start van de Elfstedentocht op zonne-energie. 48 zonne-energieaangedreven 'zonneboten' uit binnen- en buitenland liggen in Leeuwarden klaar om aan de Frisian Solar Challenge, de race langs de elf Friese steden te beginnen. Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) uit Petten toetst en beoordeelt de boten op hun prestatie.

48 boten verdeeld over drie klassen gaan met elkaar de strijd aan over tweehonderd kilometer verdeeld over zes dagen. Wetenschappers uit Petten zullen de schepen in de C-klasse gedurende de race beoordelen op het vermogen om zonne-energie op economische wijze te gebruiken om de Elfstedentocht tot een goed einde te brengen.

Vier parameters
GCO onderscheidt bij de beoordeling van een goede prestatie vier kenmerken. De capaciteit van de genstalleerde pv-modules is de eerste parameter. De tweede is de elektrische voeding naar de motor. De voortstuwing van de elektrisch aangedreven boot is de derde parameter. De vierde is gebaseerd op de ontwerpgegevens van de boot. De snelheid van de deelnemende boten is op elk moment te herleiden aan de hand van GPS-informatie die de positie van de schepen exact weergeeft. Informatie over het weer, zoals zonintensiteit en windsnelheid, wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de beschikbare zonne-energie gedurende de hele week.

Innovatie
Het ontwerpen en bouwen van zonne-energieaangedreven boten biedt uitdagingen voor studenten, docenten en bedrijven. Alle teams zijn maanden bezig geweest met de bouw van hun zonneboten. De bouw dient vooral voor het opdoen van ervaring. Zo zal het Braziliaanse team van de universiteit van Rio de Janeiro de kennis gebruiken voor de bouw van een rondvaartboot op zonne-energie.
De teams zullen het onderste uit de kan moeten halen op het gebied van technisch vernuft, innovatief design en doorzettingsvermogen om de finish te halen. Het is de combinatie van optimalisering van de drie aspecten: bootontwerp, zonneceltechnologie en elektrische voortstuwing die tot energie-efficint transport leiden, in het bijzonder toepasbaar in de toeristenindustrie en waterrijke stedelijke gebieden zoals bijvoorbeeld het centrum van Amsterdam of Veneti.

GCO
Dat betrokkenheid van GCO bij de Frisian Solar Challenge is niet zo verwonderlijk. Het Europese Instituut voor Energie (IE) doet als onderdeel van GCO uitgebreid onderzoek naar zonne-energie maar ook naar diverse soorten biobrandstoffen, de introductie van duurzame energiedragers als waterstof en efficint gebruik van energie. In de afgelopen jaren is het aantal onderzoekers dat werkzaam is bij GCO in Petten toegenomen van 180 naar 230. Sinds kort valt ook het onderzoeksinstituut in Ispra (Itali) onder Petten waardoor het aantal mensen dat zich met energie bezighoudt is toegenomen met nog eens 40 medewerkers. De toename van het aantal medewerkers reflecteert het belang van het onderwerp op de Europese politieke agenda en de grote rol die Petten speelt met betrekking tot het Europese technologieplan. Hierbij worden veertien verschillende energietechnologien onder de loep genomen en gekeken wat de potentie van elk afzonderlijk is wanneer alle landen binnen de EU daarin gezamenlijk investeren en er mee aan de slag gaan.


Einde persbericht


Deel: ' GCO test zonneboten alternatieve zonne-Elfstedentocht '
Lees ook