Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

DIRECTIE PERSONENVERKEER, MIGRATIE EN CONSULAIRE ZAKEN

Afdeling JBZ en Justitiële en Politiële Samenwerking (DPC/JP)

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 8 april 1999
Kenmerk DPC-JP/147/99
Blad /1
Bijlage(n)
Betreft Schengen/geannoteerde agenda
C.c.

Zoals bekend zal op 28 april a.s. de laatste bijeenkomst van het Schengen Uitvoerend Comité (UC) plaats hebben te Luxemburg.

Ondanks herhaaldelijke verzoeken van Nederland is het Voorzitterschap er niet in geslaagd om de ontwerp-agenda voor dit UC aan de lidstaten tijdig ter beschikking te stellen. Dientengevolge is het de Regering onmogelijk gebleken een geannoteerde agenda naar Uw Kamer te sturen drie weken voorafgaand aan het UC, conform de afspraken tussen de Staten-Generaal en de Regering bij de Goedkeuringswet van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst.

De geannoteerde agenda zal Uw Kamer z.s.m. toekomen nadat de vereiste informatie van het Voorzitterschap is verkregen.

DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Deel: ' Geannoteerde agenda Schengen Uitvoerend Comité '
Lees ook