Eerste informatie over het boekjaar 1999

Geberit: Omzetgroei zet zich versneld voort.

De Geberit groep, Europa's innovatieve marktleider in de sanitaire installatietechniek, heeft in het jaar van de beursgang een geconsolideerde totale omzet van CHF 1.191 miljoen bereikt. Na een sterke opleving in het vierde kwartaal van 1999 bedraagt de omzetgroei over het gehele jaar 15,4%. Gecorrigeerd voor valutaschommelingen is de omzet met 16% gestegen. De autonome groei bedraagt 8,8%. De concernleiding verwacht voor het boekjaar 1999 een boven proportionele groei van de resultaten. De jaarrekening wordt tijdens de balanspersconferentie op 29 maart 2000 openbaar gemaakt.

Met een cumulatieve omzet van CHF 1.190,7 miljoen heeft zich de verheugende ontwikkeling van de Geberit groep ook in 1999 voortgezet. De omzettoename ten opzichte van 1998 is 15,4%. Onder aftrek van de acquisitie van het Britse Caradon Terrain bedraagt de autonome groei 8,8%. De waarde van de Zwitserse Frank is ten opzichte van de Euro in 1999 iets gestegen zodat de omzettoename gecorrigeerd voor valutaschommelingen 16% bedraagt. De autonome groei, gecorrigeerd voor valutaschommelingen, bedraagt 9,6%.

De omzetten zijn in de tweede helft van 1999 duidelijk toegenomen. In het derde kwartaal bedroeg de autonome omzetgroei 9,0% (gecorrigeerd voor valutaschommelingen 10,8%), in het vierde kwartaal zelfs 12,8% (gecorrigeerd voor valutaschommelingen 12,6%).

De omzetgroei van 1999 in de Europese kernmarkten bedraagt, in locale valuta, voor Duitsland +6,5%, Italië +15,9%, Zwitserland + 3,9%, Oostenrijk +5,9%, Nederland +21,9%, Frankrijk +12,4% en België 7,5%. In Groot-Brittannië is de behaalde omzet van CHF 59,1 miljoen niet met het vorige jaar vergelijkbaar in verband met de acquisitie van Geberit Terrain. Extreem hoge groeicijfers werden opnieuw in Oost-Europa en in de buiten-Europese markten behaald.

Van de productlijnen vertonen afvoersystemen (+28,2%) en waterleidingsystemen (+23,8%) de grootste omzetgroei. Ook bij installatiesystemen is de omzet duidelijk gestegen (+10,3%), terwijl spoelsystemen (+2,6%) en Douche WC (+1,3%) benedengemiddelde groeicijfers vertonen.

De concernleiding verwacht voor 1999 een markante resultaatstijging. Zowel de operationele resultaten als ook de nettowinst zullen volgens de nu bekende gegevens sterker dan de omzet groeien. De jaarrekening 1999 en verdere informatie over het afgelopen jaar worden op de balanspersconferentie op 29 maart 2000 in Zürich bekend gemaakt.

De economische randvoorwaarden hebben zich in het algemeen en vooral in de kernmarkten Duitsland en Zwitserland verbeterd. De interne voorwaarden voor het voortzetten van het economische succes zijn zeer goed. Voor het boekjaar 2000 verwacht de concernleiding een verdere omzet- en winstgroei.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Geberit International AG
Detlef Jansen
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Tel. +41 55 221 62 13
Fax +41 55 221 67 47
E-mail: detlef.jansen@geberit.com

Geberit BV
Tel. 030 6057700
Fax 030 6053392
E-mail: info@geberit.nl

Deel: ' Geberit Omzetgroei zet zich versneld voort '
Lees ook