Gemeente Coevorden

GEBIED ROND CAMPING KUIERPADTIEN BLIJFT ALCOHOLVRIJ

Het college van B&W van de gemeente Coevorden heeft een gebied rond camping 'Kuierpadtien' te Wezuperbrug aangewezen als alcoholvrije zone. Het college is hiertoe bevoegd op basis van artikel 36 van de Algemene Plaatselijke Verordening. De maatregel sluit aan bij het beleid van de voormalig gemeente Zweelo, die jaarlijks een gebied aanwees waar het gebruik van alcohol verboden was. Dit naar aanleiding van herhaaldelijk overlast van rondhangende jongeren. Drankgebruik op de openbare weg vormde bij de overlast een belangrijk aandeel.

Het verbod geldt voor de openbare weg: alle voor het publiek vrij toegankelijke wegen, paden, stoepen, passages, plantsoenen, bossen en natuurterreinen. Particuliere erven en terreinen vallen niet onder het verbod. Ook op het campingterrein mag men rustig bij de barbecue een pilsje drinken. Het verbod geldt voor de periode 21 juni 1999 tot en met 1 september 1999.


Coevorden, 21 juni 1999.

Deel: ' Gebied rond camping in Coevorden blijft alcoholvrij '
Lees ook