Gemeente Capelle a/d IJssel

Gebiedsaanwijzing alcoholverbod

Het college heeft besloten om, per 1 augustus 2002, in een deel van het Centrumgebied van Capelle aan den IJssel een alcoholverbod in te stellen.


1. Het gedeelte van het Centrumgebied van Capelle aan den IJssel, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart in rode arcering en begrenzing, aan te wijzen als gebied waarbinnen het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

2. Van de werking van het besluit onder 1. uit te zonderen : a. de terrassen op het Stadsplein, gedurende de tijd dat deze overeenkomstig de vigerende terrasvergunningen in gebruik zijn als horecaterras;
b. delen van het aangewezen gebied waar een evenement plaatsvindt waarvoor een evenementenvergunning is verleend in welke laatste expliciet is aangegeven dat het verbod als bedoeld onder 1. uitgezonderd is;

3. Te besluiten dat het aanwijzingsbesluit c.a. in werking treedt op 1 augustus 2002, zijnde de dag na
bekendmaking, welke wordt bepaald op 31 juli 2002.

Dit besluit, met de bijbehorende kaart, ligt ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur.

Deel: ' Gebiedsaanwijzing alcoholverbod Capelle '
Lees ook