Centrale Raad van Beroep Utrecht > Actueel

Gebondenheid aan overeenkomst tot aanstelling als ambtenaar.
Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 19-02-2003

Er is sprake van een overeenkomst als voorwaarde voor het verkrijgen van een aanstelling als ambtenaar. De gebondenheid van de ambtenaar aan een dergelijke overeenkomst vloeit niet voort uit het burgerlijk recht, doch berust op het beginsel van rechtszekerheid dat niet alleen voor de overheid geldt, maar ook voor de ambtenaar. Naar vaste jurisprudentie van de Raad is de ambtenaar in beginsel gehouden een dergelijke overeenkomst na te komen, tenzij er sprake is van strijd met enig algemeen verbindend voorschrift of het onderwerp van die overeenkomst anderszins onhoudbaar of ontoelaatbaar is. In dat geval had het bestuursorgaan van betrokkene niet mogen vergen daarmee in te stemmen.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AF4656

Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...d=10796&i=52&ti=5 .

Zoekwoorden:

Deel: ' Gebondenheid aan overeenkomst tot aanstelling als ambtenaar '
Lees ook