Gebrekkig communiceren kost gemiddeld 11% van de omzet


Schrijver John Manschot presenteert handvatten voor lastige gesprekken

AMSTERDAM, 20141117 -- Uit onderzoek blijkt dat 70% van de MKB-bedrijven claimen dat ineffectieve communicatie hun primaire probleem is. Schrijver John Manschot publiceert het boek 'Effectief in cruciale gesprekken'. In het boek geeft hij handvatten voor het direct bespreken van lastige kwesties. Hij vertelt: "Het begint allemaal met het uit de weg gaan van lastige gesprekken. Voordat je het weet is er een cultuur gecreëerd waarin slechte communicatie de boventoon voert." Een bedrijf met 100 werknemers spendeert per persoon meer dan 17 uur per maand aan het oplossen van onduidelijkheden in de communicatie. De kosten van slechte communicatie is 24.000 euro per werknemer.

Miljoenen euro's kosten dankzij het uitstellen van lastige gesprekken 
Het uitstellen van lastige gesprekken kunnen tot miljoenen euros kosten leiden. Eerder deze zomer kreeg de Amsterdamse Belastingdienst een laatste waarschuwing vanwege een kostbare misser. De verantwoordelijke wethouder schreef deze misser toe aan de familiecultuur bij de Belastingdienst waardoor men elkaar niet aanspreekt op dingen die misgaan. Een ander voorbeeld is het stopzetten van de reactor bij het ECN in Petten na het verscherpen van toezicht vanwege een gebrekkige veiligheidscultuur waarin bijna-missers en fouten niet worden besproken omdat men elkaar nu eenmaal niet durft en wil aan te spreken. John Manschot is 25 jaar werkzaam in grote bedrijven en vertelt: "Verzuchtingen achteraf zijn zonde. Bij analyse wordt duidelijk dat er één universele basisfout is en dat is dat in situaties belangrijke zaken niet op een effectieve manier zijn besproken".

De Nederlandsche Bank vergroot toezicht op communicatiegedrag en -cultuur
De Nederlandsche Bank (DNB) publiceerde in maart vorig jaar een rapport met de titel 'Leading by example'. In dit rapport wordt het gedrag in de bestuurskamers van 30 Nederlandse financiële instellingen besproken en op het niveau van de Raden van Bestuur en directiekamers schort het aan sociale veiligheid. Tientallen voorbeelden van gedrag die goede resultaten en een gezond organisatieklimaat onder druk zetten zijn voor DNB de aanleiding geweest om de combinatie van gedrag en cultuur tot een speerpunt te maken in het toezicht op de financiële sector. DNB verwacht van bestuurders en commissarissen dat zij actief vragen stellen en constructief alternatieven beoordelen. De verwachtingen zijn dat "besluiten worden genomen op basis van onvoldoende of verkeerde feiten en veronderstellingen, dat risico's over het hoofd worden gezien, dat onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van alle stakeholders en dat betere alternatieven buiten beschouwing worden gelaten".

Communicatie in bedrijven
Veel werknemers geloven dat de kunst van het communiceren een essentiële eigenschap is in een baan. Diverse onderzoeken wijzen uit dat dit nog steeds een onopgelost probleem is. SIS International Research ontdekte dat 70 procent van de MKB-bedrijven claimt dat ineffectieve communicatie hun primaire probleem is. Communicatie is belangrijk vanaf werknemer tot manager. Uit het onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in opdracht van Océ is uitgevoerd, schat een handvol beroepsgroepen in dat 11 procent van de omzet verloren gaat aan zogenaamde faalkosten. Slechte informatie uitwisseling en communicatie worden als de belangrijkste oorzaken gezien. Schrijver John Manschot vult aan: "….communicatie is altijd persoonlijk. Een van de meest voorkomende communicatiemissers die ik zie ontstaan begint met het niet uitspreken van een mening en eindigt in een cultuur waarin mensen elkaar zo min mogelijk aanspreken op elkaars gedrag. Hiervoor zijn geen goede excuses."

John Manschot: gespreksleider, onderhandelaar, trainer, (gedrags)veranderaar en schrijver van het boek 'Effectief in cruciale gesprekken'. In zijn visie worden de beste oplossingen, de beste inzichten, de beste beslissingen en de beste deals bereikt in dialogen en samenwerking. Johns visie en aanpak zijn ontstaan gedurende meer dan 25 jaar werkervaring in sales, business development, (verander)projecten en leidinggeven. Meer informatie: https://www.borgruit.nl/

'Effectief in cruciale gesprekken': boek geschreven door Manschot. Het boek heeft als doel om op een praktische en onderhoudende manier te laten zien hoe je een cruciaal gesprek met vertrouwen tegemoet kan treden.


Meer informatie: https://www.managementboek.nl/auteur/35805/john-manschot

Bronnen:

https://www.reedbusinessopleidingen.nl/artikelen/techniek-management/projectmanagement/slechte-informatie-en-communicatie-zijn-grote-kostenpost

https://www.solari.net/documents/position-papers/Solari-Costs-of-Poor-Communication.pdf

https://www.leader-values.com/article.php?aid=477

https://www.slideshare.net/ldickmeyer/cost-of-poor-internal-communications-912

https://www.dnb.nl/binaries/286975_Leading%20by%20example.pdf

https://www.linkedin.com/today/post/article/20141008133614-39005228-klokkenluiders-belastingdienst-duiden-op-cultureel-probleem-wiebes-laat-het-liggen

https://www.linkedin.com/today/post/article/20141019155555-39005228-leading-by-example-wat-belangrijk-is-moet-besproken-worden


Deel: ' Gebrekkig communiceren kost gemiddeld 11% van de omzet '
Lees ook