Waterschap Vallei & Eem

Gebruik niet onnodig zink in gevels en daken

Waterschap Vallei & Eem wil dat gemeenten het onnodig gebruik van zink en koper bij nieuwbouwprojecten verbieden. Zinken en koperen daken en gevels leveren een bijdrage in de vervuiling van oppervlaktewater met deze twee zware metalen. Opgeloste zink en koperdeeltjes spoelen met het regenwater het riool in en komen in sloten en plassen terecht. En dat terwijl er goede milieuvriendelijke alternatieven bestaan. Dijkgraaf en Heemraden - het dagelijks bestuur van het waterschap - vragen daarom de gemeente Amersfoort per brief om het gebruik van zink in gevels bij een nieuwbouwproject in Nieuwland niet toe te staan.

De aanleiding voor de brief was het Bouwplan Nieuwland van KuiperCompagnons Bureau voor Ruimtelijke Ordening en Architectuur. Het waterschap vindt dat er voldoende alternatieve materialen zonder veel extra kosten kunnen worden toegepast. De vervuiling kan dus eenvoudig worden voorkomen. Het waterschap kan het gebruik van materialen waar schadelijke stoffen uit vrijkomen alleen verbieden in of bij watergangen. In andere gevallen kan het slechts een advies geven aan de gemeente die de bouwplannen beoordeelt.

In vrijwel alle watergangen in het gebied van Waterschap Vallei & Eem zit meer zink dan volgens de norm is toegestaan. Zink is nu vooral afkomstig van alle vrijwel alle verzinkte materialen die we buiten tegenkomen als dakgoten, fietsenrekken en vangrails. Zelfs verzinkte tuingieters en andere verzinkte tuinspullen leveren een bijdrage. Op dit moment bevatten de sloten in de wijk Nieuwland relatief weinig zink. Het waterschap wil dat graag zo houden. Steeds vaker gebruiken architecten zink en koper aan de buitenkant van gebouwen. Waterschap Vallei & Eem vindt dat een ongewenste ontwikkeling.

Persbericht d.d. 21-2-2003 ( 2003/07 )

Actuele informatie over besluiten en werkzaamheden van het waterschap brengen we o.a. in de vorm van persberichten naar buiten. Voor meer informatie kunt u bellen met onze persvoorlichters op telefoonnummer 033 - 43 46 329 (of 328).

Deel: ' Gebruik niet onnodig zink in gevels en daken '
Lees ook