Gemeente Bodegraven

Gebruik parkeergarage Raadhuisplein

De openingstijden van de parkeergarage komen overeen met de openingstijden van de winkels. Voor en na deze tijden is het toegangshek uitsluitend met een keycard te openen.

Het verlaten van de garage is echter altijd mogelijk . Bij het aanrijden naar het uitgangshek, zal deze zich automatisch openen. Na voldoende ontsluiting wordt dit aangegeven met een groen licht. Na het passeren van het hek zal zich deze weer automatisch sluiten.

Voor het winkelend publiek zijn rondom het centrale lift- en trappenhuis naar het winkelcentrum gratis parkeerplaatsen beschikbaar, die deel uit maken van blauwe zone gebied zoals dat in het centrum van Bodegraven is ingesteld. De parkeerduur maximaal toegestane parkeertijd bedraagt 1,5 uur. Zowel in de parkeergarage als buiten zijn een tweetal invalidenparkeerplaatsen.

Voor de houders van de genoemde keycards bestaat de mogelijkheid ook buiten de winkeltijden de parkeergarage te gebruiken. Het toegangshek is te ontsluiten middels de keycard. Op de hellingbaan is voor het binnenkomend verkeer een meldpunt aangebracht. Tevens is er een loopdeur, die op een zelfde wijze is te ontsluiten.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gebruik parkeergarage Raadhuisplein Bodegraven '
Lees ook