MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: PERSBERICHT

GEBRUIK TRIBUTYLTIN IN VISSERIJ AAN BANDEN

Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat heeft met de visserijorganisaties, de branche-organisaties van (visserij)werven en de verfleveranciers afspraken gemaakt om het gebruik van tributyltin (TBT) houdende aangroeiwerende verf in de visserij te stoppen.De afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat staatssecretaris De Vries en de deelnemende organisaties vandaag hebben ondertekend. De deelnemende organisaties zijn:de Nederlandse Vissersbond, de Federatie van Visserijverenigingen en de VEVC, de brancheorganisatie van (visserij)werven (de VNSI) en de verfleveranciers (verenigd in de VVVF).

In het convenant wordt afgesproken dat vissers niet meer om TBT houdende middelen zullen vragen, dat scheepswerven ze niet meer zullen aanbrengen en dat de verfleveranciers ze niet meer zullen leveren. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal zich inspannen om internationale afspraken te maken en vergelijkbare afspraken met andere sectoren in de scheepvaart tot stand te brengen. Alle partijen zullen actief voorlichting geven over het gebruik van TBT en mogelijke alternatieven. Een stuurgroep onder leiding van Verkeer en Waterstaat is belast met het toezicht op de toepassing en de naleving van het convenant.

Tributyltin is een giftige stof die schadelijke bijwerkingen heeft op zeeorganismen zoals oesters en slakken. In aangroeiwerende coatings van (zee)schepen wordt TBT (en andere organotinverbindingen) gebruikt als een van de actieve stoffen in de verf. De TBT uit de verf op de romp komt ook in het zeemilieu terecht. Vanwege de schadelijke gevolgen van TBT wordt al geruime tijd gesproken over het terugdringen van TBT gebruik in de scheepvaart. In internationaal verband zijn afspraken gemaakt die er op neerkomen dat TBT in 2003 niet meer mag worden aangebracht en in 2008 niet meer op de romp van een schip aanwezig mag zijn.

Hans Scholten, 070-3516544

14 dec 99 16:32

Deel: ' Gebruik tributyltin in visserij aan banden '
Lees ook