Rijksuniversiteit Groningen


Gebruik van magnesium in auto's leidt tot toename van het broeikaseffect

De toepassing van het lichte metaal magnesium in auto's zorgt voor een toename van het broeikaseffect. Daarmee vervalt een belangrijk argument van de voorgenomen productie van magnesium in de Eemsmond. Het lagere gewicht van de auto zorgt wel voor energiebesparing en lagere uitstoot van het broeikasgas kooldioxide. Bij de productie van magnesium is echter een dekgas nodig, dat een zeer sterk broeikaseffect heeft. De bijdrage van dit gas wordt niet gecompenseerd door de energiebesparing tijdens het gebruik van de auto. Dit concludeert Emiel van Sambeek, student milieukunde, in een rapport van de Chemiewinkel. Aanleiding voor zijn onderzoek was het Antheus Magnesium Development Project Delfzijl (MDPD), het plan voor de productie en verwerking van magnesium en chloor. Van Sambeek onderzocht zowel de 'milieuprestaties' van magnesium in auto's als de verwachte uitstoot van schadelijke stoffen in de Eemsmond. Voor de productie van magnesium is veel energie nodig. De belangrijkste toepassing van magnesium is de moderne, lichtere auto. Het energiegebruik in de productie van magnesium wordt ruimschoots gecompenseerd door de energiebesparing tijdens het gebruik van deze auto, ten opzichte van zijn zwaardere variant met meer staal en/of aluminium. Deze compensatie gaat echter niet op voor het broeikaseffect. Daarmee vervalt een essentieel argument voor de energiebesparing door het gebruik van magnesium en dus voor het MDPD.

Titel

Magnesiumproductie in de Eemsmond: milieueffecten van magnesiumproductie in de Eemsmond en milieuprestaties van magnesium in auto's

Auteur

E. van Sambeek

Uitgave

Chemiewinkel RUG

Bestellen

Chemiewinkel, Nijenborgh 4, 9747 AG Groningen, tel. (050)363 41 32, fax (050)363 75 26, e-mail c.m.ree@chem.rug.nl ; 1999, rapport C88, 75 p., ƒ 25,-

Informatie

Karin Ree, tel. (050)363 41 32, fax (050)363 75 26, e-mail c.m.ree@chem.rug.nl

Deel: ' Gebruik van magnesium in auto's toename broeikaseffect '
Lees ook