expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: GEBRUIKS- EN OPLEIDINGSEISEN VOOR VERF EN ......

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Persbericht Ministerraad
5 november 1999

GEBRUIKS- EN OPLEIDINGSEISEN VOOR VERF- EN LAKSPUITAPPARATUUR

Met ingang van 1 september 2000 mogen autoschadeherstelbedrijven en andere bedrijven die verf of lak spuiten alleen nog met goedgekeurde hoog-rendement-spuitapparatuur werken. Ook moet binnen drie jaar elk personeelslid dat met deze apparatuur werkt een opleiding hebben gevolgd. Verder mogen alle houten binnentrappen die in Nederland gemaakt worden alleen nog maar behandeld worden met oplosarme grondverf.
Dit staat in het Besluit vluchtige organische stoffen wms (Wet milieugevaarlijke stoffen) dat naar verwachting op 1 februari 2000 in werking zal treden.
Het Besluit heeft als doel de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) te verminderen. Deze stoffen leiden in de buitenlucht bij zonnig weer en weinig wind tot de vorming van ozon (smog). Vluchtige organische stoffen komen voor in onder meer benzine, in oplosmiddel, in verf of in drukinkt en als drijfmiddel of oplosmiddel in spuitbussen. Onder het besluit vallen ca. 2.600 autoschadeherstelbedrijven en naar schatting nog zo.n 1.500 tot 2.000 andere bedrijven die verf of lak spuiten. Het Besluit geldt voor bedrijven die meer dan 1000 kg verf per jaar verbruiken.

RVD, 05.11.1999

05 nov 99 14:40

Deel: ' Gebruiks- en opleidingseisen verf- en lakspuitapparatuur '
Lees ook