Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: GEBRUIKSOVEREENKOMST GETEKEND VOOR NEAR SHORE WINDPARK
Nummer: 111

Datum: 19-07-2002

Minister Jorritsma van Economische Zaken en staatssecretaris Bos van Financiën hebben met Shell en Nuon (voor dit project verenigd in NoordzeeWind) een gebruiksovereenkomst ondertekend voor de bouw van het Near Shore Windpark voor de kust van Egmond. Het gaat daarbij om een demonstratieproject van 36 windturbines op zee met elk een vermogen van 2,75 Megawatt ruim tien kilometer uit de kust. Hiermee wordt voldoende elektriciteit opgewekt om 110.000 huishoudens te bedienen.

In maart van dit jaar is het project van NoordzeeWind uit vier voorstellen als beste beoordeeld in de selectie voor het Near Shore Windpark door de commissie Alders. Sindsdien is door betrokken partijen gesproken over de voorwaarden waaronder bouw en exploitatie van het park ter hand zullen worden genomen. Hierover is nu via de gebruiksovereenkomst overeenstemming bereikt. NoordzeeWind zal nu met de ontwikkeling van het project beginnen. Daarbij zullen nog bestaande onzekerheden moeten worden opgelost. Na afloop van de ontwikkelingsfase, die zon tien maanden zal duren, nemen Shell en Nuon de uiteindelijke investeringsbeslissing.

NoordzeeWind zal nu opdracht geven voor nader bodemonderzoek en windmetingen, benodigde vergunningen aanvragen en gesprekken met bouwers, verzekeringsmaatschappijen en banken starten om te komen tot de vereiste contracten. Als alles volgens planning blijft lopen, zal de bouw in 2003 starten. Het Near Shore Windpark opent het perspectief op het benutten van een groot potentieel aan windenergie op de Noordzee (6000 MW in 2020). Het benutten van dit potentieel is noodzakelijk om de doelstelling op het gebied van duurzaam energiebeleid (10 procent duurzaam opgewekte energie in 2020) binnen bereik te houden.

Deel: ' Gebruiksovereenkomst getekend voor near shore windpark '
Lees ook