Gemeente Eemnes

Gebruiksregeling Oude Haventerrein

Op 3 juli 2001 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de Gebruiksregeling Oude Haventerrein vastgesteld. Daarin is aangegeven onder welke voorwaarden van dit terrein aan de Wakkerendijk gebruik kan worden gemaakt.
De regeling ligt tijdens kantooruren ter inzage op de basisadministratie van het gemeentehuis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J.A. de Bruijn, telefoon 035-5390611

Deel: ' Gebruiksregeling Oude Haventerrein gemeente Eemnes '
Lees ook