Gemeente Maassluis

5-6-2002

Gecombineerde commissievergadering over concept-masterplan Burgemeesterswjk

Op maandag 10 juni is er een extra gecombineerde vergadering van de commissies Stads- en Milieubeheer en Welzijn over het concept-masterplan Burgemeesterswijk. De vergadering wordt gehouden in het stadhuis aan de Koningshoek en begint om 20.00 uur. Voorzitter van deze vergadering is raadslid de heer P. Kromdijk.

De ontwikkelingsvisie Burgemeesterswijk is in overleg met de bewonersvertegenwoordigingen uitgewerkt in een concept-masterplan. De bewoners en de omwonenden van de Burgemeesterswijk zijn over de herontwikkeling geïnformeerd en hebben hier hun reacties op gegeven. Het college heeft ingestemd met het concept-masterplan en besloten het plan in de inspraak te brengen. De raadscommissies Stads- en Milieubeheer en Welzijn worden via deze extra commissievergadering over het plan geïnformeerd.

Spreekrecht
Belangstellenden kunnen inspreken over dit onderwerp. Insprekers dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn en zich te melden bij de voorzitter van de commissie.

Inzage
De bij de agenda van de commissievergadering behorende vergaderstukken zijn voor belangstellenden in te zien in de speciale publieksmap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag ligt de publieksmap met commissiestukken ter inzage in de bibliotheek aan de Uiverlaan.
De agenda is ook te raadplegen op het internet www.maassluis.nl

Inspraaktermijn
In de periode van 7 juni tot en met 5 juli 2002 ligt het concept-masterplan Burgemeesterswijk voor belangstellenden ter inzage in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis aan de Koningshoek en in de bibliotheek aan de Uiverlaan. Gedurende deze termijn van vier weken kan iedereen zijn of haar mening hierover kenbaar maken. Een inspraakreactie kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Schriftelijke reacties op het concept kunnen worden gestuurd naar het College van burgemeester en wethouders van Maassluis, Postbus 55, 3140 AB MAASSLUIS. Voor het geven van een mondelinge reactie kan men contact opnemen met de heer H.J. Wierda van de sector Stads- en Milieubeheer. Dat kan op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur via telefoonnummer 010 5931814.

Gerelateerde documenten:
Vergadering : Commissie Stads- en Milieubeheer van 10-6-2002

Deel: ' Gecombineerde commissievergadering Maassluis '
Lees ook